Cytostatika i ljumsken vid cancer i ögat

En ny behandling av retinoblastom gör att barnets öga kan räddas och att cytostatikan bara verkar där den verkligen behövs – i ögat. Behandlingen har använts med lyckade resultat.

För ett par år sedan behandlades enkelsidig retinoblastom med cytostatika i flera kurer och operation. Numera finns det en ny behandling som gör att läkarna slipper ta bort hela ögat för att få bort tumörtillväxt och minimera risken för att tumören ska växa eller sprida sig.

Behandlingen, som har använts i drygt ett och ett halvt år, kallas intraartriell kemoterapi och har genomförts med mycket gott resultat. Behandlingen sker i samarbete mellan ögononkologer på S:t Eriks ögonsjukhus, barnonkologer på Astrid Lindgrens barnsjukhus och neurointerventionister på neuroradiologen på Karolinska sjukhuset. Den innebär att man, via barnets ljumske, kan ge cytostatika direkt i den artär som försörjer ögat med blod.

– Behandlingen innebär att en större koncentration av cytostatika ges direkt till tumörområdet. Det ger en minskad risk för biverkningar, säger Charlotta All-Ericsson, överläkare vid S:t Eriks ögonsjukhus.

Behandlingen har använts med lyckade resultat.

– Ögon som vi tidigare skulle ha opererat bort kan vi nu behålla. Behandlingen används på enkelsidigt retinoblastom och på de ögon där vi ser att det finns en synpotential. Man kan behandla den dubbelsidiga typen av sjukdom på samma sätt, men ännu gör vi inte det. Det är klart att det betyder mycket för barnet att få behålla sitt öga även om synen kan bli något påverkad, säger Charlotta All-Ericsson.

Hon poängterar att behandlingen aldrig hade blivit verklighet utan det samarbete som finns mellan de olika läkarprofessionerna.

– Tack vare samarbetet mellan olika specialiteter kan vi erbjudande det senaste inom retinoblastombehandling trots att vi har ett litet antal patienter i Sverige, säger Charlotta All-Ericsson.