Arbeta 100 procent – av din egen förmåga

Under 2016 ökar regeringen lönestödet och stödet till särskilt introduktions- och utvecklingsstöd, SIUS, med 400 miljoner kronor.

En av de viktigaste frågorna för unga vuxna som har haft cancer som barn, är hur man skaffar jobb. Därför är det också en av huvudfrågorna för Barncancerfondens satsning för vuxna barncanceröverlevare, Maxa livet.

– Jag får många samtal från personer som upplever att arbetsgivaren inte förstår dem, fast de har berättat att de behöver vila mitt på dagen eller att de inte tål stress lika mycket som kollegerna. En del känner inte att de får hjälp av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, eller så vet de inte vilket stöd de har rätt till, säger Charlotte Rutegård på Barncancerfonden.

Att gruppen överlevande växer – Barncancerfonden räknar i dag med knappt 10 000 personer i Sverige – gör att livet efter cancern blir allt viktigare. Många lever med sena komplikationer efter sin behandling, allt från nedsatt rörlighet till inlärningsproblem eller hjärntrötthet.

I Charlotte Rutegårds arbete ingår att hitta potentiella samarbetspartners inom olika företag, myndigheter och organisationer, som kan hjälpa barncanceröverlevare att hitta en sysselsättning. Barncancerfonden diskuterar också med nuvarande samarbetspartners och med företag som i dagsläget samarbetar med Barncancerfonden på olika sätt. Kanske skulle företagen kunna bidra med anställningar, förutom med pengar.

– Vi kommer att få fram nya samarbetspartners och nya sätt att hitta sysselsättning, så framtiden ser ljus ut, säger hon.

En förlängd arm 

På Arbetsförmedlingen i Sundbyberg jobbar Kerstin Ullnert som SIUS-handläggare. Hit kommer personer med funktionsnedsättning på remiss från Arbetsförmedlingens handläggare. SIUS-handläggaren hjälper till med att analysera den arbetssökandes färdigheter och förmågor, och med att söka jobb. Kerstin och hennes kolleger träffar även sina klienter på arbetsplatsen för att stötta och följa upp att allt fungerar.

Under 2014 fick 6 000 personer jobb genom SIUS

– Vi är en förlängd arm mellan arbetssökande och arbetsgivare, säger Kerstin.

Sedan SIUS-programmet infördes 2008 har 550 handläggare anställts. SIUS-handläggaren har ett tjugotal personer på sin lista, en traditionell arbetsförmedlare upp till 200. Den som fått jobb genom SIUS anses vara färdig för att söka jobb på den vanliga arbetsmarknaden när året inom SIUS är slut.

Men Arbetsförmedlingen erbjuder också olika former av lönestöd. Det innebär att myndigheten står för en del av lönen när arbetsgivare anställer personer med funktionsnedsättning.

– Det finns sysselsättning för alla, det gäller bara att hitta rätt. Det kan kännas hopplöst och det kan vara tufft men det finns alltid hjälp att få. Du kan vända dig till oss för att få stöd, säger Charlotte Rutegård.

Så här gör du:

  • Ta med ett läkarutlåtande som beskriver din funktionsnedsättning och hur den sätter ned din arbetsförmåga, när du skriver in dig hos Arbetsförmedlingen.
  • Be om att få träffa en handläggare som är specialiserad på arbetslivsinriktad rehabilitering. De finns tillgängliga på alla Arbetsförmedlingens kontor.
  • Det är din handläggare som beslutar om du får särskilt introduktions- och utvecklingsstöd, SIUS.
  • För att du ska få hjälp behöver din arbetsförmedlare veta vad du vill jobba med, vad du klarar och hur mycket du kan jobba.

Detta krävs:

  • Att du har en dokumenterad funktionsnedsättning.
  • Att du söker arbete.
  • Att din handläggare på Arbetsförmedlingen anser att SIUS vore det bästa för dig.