Vinnarna av Barncancerfondens journalistpris 2015

På fredagen delade Barncancerfonden ut sitt journalistpris för de bästa skildringarna av barncancer under det gångna året. Vinnare bland tryckta medier var reportageserien Vi överlevde barncancer i Kvällsposten. Bland etermedier vann arbetet med ett antal reportage kring hemsjukvård av barn i livets slutskede, som sändes i flera olika program i Sveriges Radio P1.

*På bilden: Mona Hambraeus, Ekot. 

– Att frågor kring barncancer syns i media är viktigt för att skapa ökad förståelse och kännedom om de utmaningar som möter de drabbade barnen och deras familjer. Juryn är enig om att årets vinnare på ett bra och insiktsfullt sätt skildrar hur barncancer - på olika vis - lämnar spår. Vinnaren i etermedia sätter också fingret på de olika villkor som gäller beroende på var i landet ett barn insjuknar i cancer, säger Ylva Andersson, informationsansvarig på Barncancerfonden och medlem i journalistprisjuryn.


Priset delas ut för elfte året i rad och vinnarna får 25 000 kronor vardera. 

Vinnare etermedia 
Barncancerfondens journalistpris 2015 i kategorin etermedia går till radioreportagen om hemsjukvård i livets slutskede, av Mona Hambraeus på Sveriges Radios Ekot-redaktion.
Med avstamp i en familjs berättelse togs frågan om vikten av tillgång till hemsjukvård för svårt sjuka, döende barn upp. Arbetet breddades till att också omfatta orättvisan i att sådan hemsjukvård endast erbjuds i vissa län och inkluderade en utfrågning av ansvarig minister. Ett stort researcharbete lades också på att ta fram rikstäckande statistik och grafik som komplement på Ekots webbplats.

Juryns motivering
Reportagen om hemsjukvården för barn i livets slutskede lyfter en viktig rättighetsfråga inom vården. Redaktionen har upplåtit sändningstid för att lyfta frågan i flera olika programformer. Genom att ifrågasätta det rådande läget i utfrågning med politiker så driver det journalistiska arbetet även förändring inom området. Som komplement till de olika radioinslagen har ett gediget arbete genomförts för att ta fram grafik som visar läget för hemsjukvården ur rikstäckande perspektiv. Tillsammans skapar inslagen och grafiken en tydlig helhet.

Länk till det första programmet 
Kompletterande rikstäckande kartläggning om tillgången på hemsjukvård (grafik)

 


Vinnare tryckt media

Barncancerfondens journalistpris 2015 i kategorin tryckt media går till Kvällspostens artikelserie Vi överlevde barncancer, och reportern Minna Wallén-Widung. Serien omfattar ett flertal artiklar som berättar om barncancer och dess konsekvenser ur en rad olika perspektiv.

Motivering:
Artikelserien ”Vi överlevde barncancer” visar sjukdomen och dess efterverkningar genom ett rakt berättande, utan att väja för sanningen. Artiklarna belyser det faktum att det trots överlevnad förekommer både fysiska och psykiska komplikationer, både för barnet och för föräldrar och syskon. Blandningen av olika perspektiv (barnets, förälderns, expertens) gör serien heltäckande och användandet av faktarutor om exempelvis olika diagnoser gör att varje artikel blir en informationsinsats i sig.

Här finns artiklarna i serien Vi överlevde barncancer


Om Barncancerfondens journalistpris
Barncancerfonden delar varje år ut sitt journalistpris till de bästa reportagen i ämnet barncancer som har publicerats under det gångna året. Barncancerfondens journalistpris omfattar två kategorier; tryckta medier och etermedier.

Juryn för 2015 års journalistpris bestod av: Kattis Ahlström, journalist och programledare, Ylva Andersson, informationsansvarig på Barncancerfonden, Susan Pfeifer, professor i pediatrisk onkologi samt Anki Wide Karlsson, författare och själv mamma med erfarenhet av barncancer.
Juryn har bedömt reportagen utifrån innehåll, förståelse, tillförlitlighet samt språk.