Vad ska skolan göra om en elev har cancer?

På årets Skolforum presenterar Barncancerfonden sitt nya material "Rätt till stöd i skolan för elever med cancer" genom två seminarier. Deltar gör Björn Olsson, som står bakom innehållet, och Helene Kindstedt, som har erfarenhet av vilken stor utmaning skolan blev då hennes son insjuknade i cancer som elvaåring. Materialet, som bland annat ger konkreta råd till mentorer och rektorer, visar vad som gäller i frågor som rör skola och skolgång när en elev insjuknar i cancer.

Seminarierna på Skolforum riktar sig till alla som arbetar med skolbarn, vare sig det är som rektor, mentor eller ämneslärare. Genom att lyfta delar av skollagen och läroplanen visar Barncancerfonden vad som gäller i frågor som rör skola och skolgång när en elev insjuknar i cancer.

Skolforum arrangeras på Stockholmsmässan i Älvsjö 27-28 oktober.
Barncancerfondens seminarier hålls måndag 27 oktober klockan 15.30
samt tisdag 28 oktober klockan 12.30 

Skolan spelar en viktig roll när en elev drabbas av cancer. Att vardagen, inklusive skolan, fungerar som vanligt är en friskhetsfaktor. Barncancerfonden har i sin nya informationsserie Rätt till stöd i skolan för elever med cancer sammanställt hjälp och råd kring skolans roll när en elev insjuknar i cancer.

”Rätt till stöd i skolan för elever mer cancer” är gratis
Rätt till stöd i skolan för elever med cancer
 är ett informationsmaterial som ger konkreta råd och vägleder i skolfrågor för barn och ungdomar med cancer. Materialet vänder sig elevens hemskola, sjukhuslärare, konsultsjuksköterskor samt elever och vårdnadshavare.

Rätt till stöd i skolan för elever med cancer omfattar fem dokument som finns för kostnadsfri nedladdning på barncancerfondens webbplats.


För mer information, kontakta 
Björn Olsson, projektledare för "Rätt till stöd i skolan för elever med cancer"
E-post: bjorn.olsson@barncancerfonden.se

Johanna Perve, Barncancerfonden
E-post: johanna.perwe@barncancerfonden.se
Telefon: 08-584 209 35