Unga cancerdrabbade saknar information om sex och samlevnad

En ny särskild webbportal om fertilitet, sex och samlevnad håller nu på att tas fram. Portalen ska vända sig till unga vuxna samt tonåringar som drabbades av cancer som barn. – En nyligen genomförd fokusgruppsundersökning visar att få unga cancerdrabbade får information om samlevnad. Denna portal är en väg framåt för att minska kunskapsluckan hos de här patienterna, säger Lena Wettergren, docent vid Karolinska Institutet vars forskartjänst finansieras av Barncancerfonden.

En av utgångspunkterna som Lena Wettergren och hennes forskarteam har haft i uppbyggnaden av webbportalen är fokusgrupper som genomfördes på internet. 133 unga personer som hade haft cancer diskuterade sex, tankar om att få barn och samlevnad. Ungdomarna identifierades med hjälp av det svenska barncancerregistret.

En del cancerbehandling som barnen genomgår kan leda till störning av hormonerna och skador på nerver. För flickor innebär detta att slemhinnorna kan bli sköra samt att man kan komma i klimakteriet tidigare. Pojkar kan drabbas av erektionsproblem och sämre spermiekvalitet.

– Många av de unga förknippar dock inte sexuella problem med sin tidigare sjukdom. De ser det snarare som ett misslyckande, säger Lena Wettergren.

Nu ska en studie, som finansieras genom Barncancerfonden, försöka komma tillrätta med sexuella problem och oro för att inte kunna få barn. Unga vuxna i åldern 15-39 år som har haft cancer under barnaåren kommer att tillfrågas om att ingå i undersökningen. De som visar sig ha sexuella problem eller oroa sig för möjligheten att kunna få barn kommer att få att pröva ett internetbaserat program. Utifrån studien kommer forskarna att utvärdera dess positiva effekter.

Lena Wettergrens forskning presenteras i Barncancerrapporten 2015.
Rapporten finns fr.o.m. den 2 september för gratis nedladdning här.

Frukostseminarium om Barncancerrapporten 2015
Barncancerrapporten 2015 presenteras vid ett frukostseminarium på Barncancerfondens kansli, Hälsingegatan 49 i Stockholm, den 2 september klockan 08.30. Frukost serveras från 08.00.
Representanter för media är varmt välkomna.

Anmälan om deltagande skickas till ylva.andersson@barncancerfonden.se 
Det går också att följa seminariets webbsändning eller titta i efterhand på Barncancerfondens webbplats.

För mer information, vänligen kontakta:
Lena Wettergren, docent på Karolinska Institutet
Telefon: 070-433 75 18, E-post: lena.wettergren@ki.se

Maria Tegin, Pressansvarig på Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 60, E-post: maria.tegin@barncancerfonden.se

Ylva Andersson, Informationsansvarig på Barncancerfonden 
Telefon: 08-584 209 06, E-post: ylva.andersson@barncancerfonden.se