Toppforskare föreläser i stafett i ny stor satsning om hopp och framsteg inom barncancer

Nu tar Barncancerfonden ett helt nytt grepp för att sprida kunskap om hur långt forskningen kommit – och för att ytterligare öka engagemanget för de barn och familjer som drabbas av cancer.

Idag onsdagen den 6 november anordnas en öppen föreläsning för allmänheten på World Trade Center i Stockholm.  En lång rad toppforskare på barncancerområdet bjuder på populärvetenskapliga föredrag i en form av stafett som fått namnet Hopp & Framsteg.

– Vi vill berätta hur vi använder alla generösa gåvor och vad det betyder för forskarnas möjligheter att fortsätta sitt livsviktiga arbete, säger Linus Almqvist, kommunikationschef på Barncancerfonden.

Det är första gången som Barncancerfonden anordnar en form av öppen konferens för allmänheten där en lång rad toppforskare på barncancerområdet bjuder på populärvetenskapliga nedslag i sitt viktiga arbete. Arrangemanget äger rum på World Trade Center i Stockholm under eftermiddagen och kvällen onsdag den 6 november.

Satsningen inleds med en övergripande bild av forskningsläget – och flera medverkande forskare – med Sofia Wistam som konferencier.

– Vi får ständiga bevis för engagemanget för våra frågor, men det finns också ett stort intresse för hur långt forskningen kommit inom olika områden - såväl inom biomedicin som inom vårdforskning, säger Linus Almqvist, kommunikationschef på Barncancerfonden. Nu bjuder vi på den kunskapen genom att låta en lång rad skickliga forskare själva berätta om senaste nytt.

Intresserade åhörare kan röra sig fritt mellan de olika ”fokusrummen” där forskare föreläser eller besöka det aktivitetstorg som bjuder på allt från barncancervårdens clowner till information om aktuella kampanjer.

Sedan 1970-talet har det skett dramatiska förbättringar inom barncancerområdet – från att tre av fyra barn som insjuknade i cancer dog – till dagens situation när 80 procent av barnen räddas. Varje år insjuknar ungefär 300 barn och ungdomar i cancer i Sverige – i hela världen är siffran 250 000.

– Det är oerhört glädjande att 80 procent av barnen överlever, men samtidigt är cancer fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige, säger Linus Almqvist. Här har Barncancerfonden en stor uppgift att både sprida hopp och säkerställa ett fortsatt engagemang mot vår vision att utrota barncancer.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Sedan Barncancerfonden bildades för 30 år sedan har närmare 2 miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.

Hela programmet för Hopp & Framsteg går att läsa här.

För mer information, vänligen kontakta:
Linus Almqvist, Kommunikationschef, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 09
E-post: linus.almqvist@barncancerfonden.se

Marika Cassel, Forskningssamordnare, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 38
E-post: marika.cassel@barncancerfonden.se

Om Hopp & Framsteg
Hopp & Framsteg är en öppen konferens som vänder sig till alla som vill veta mer om framgångarna inom barncancerforskningen och om Barncancerfonden. Under konferensen får du träffa världsledande forskare inom barncancer och höra dem berätta om de framgångar som forskningen hittills har uppnått och hur de ser på framtiden. På plats finns även representation från Barncancerfonden med generalsekreterare Olle Björk och verksamhetschef Per Leander i spetsen samt unga vuxna med egen erfarenhet av barncancer.
Konerensen äger rum idag onsdagen den 6 november klockan 16.00 -19.00 på World Trade Center i Stockholm. Anmäl dig här. Antalet platser är begränsat.