Sveriges första toppmöte om barncancer

Den 11 maj anordnar Barncancerfonden Sveriges första toppmöte om barncancer. Ett tillfälle då några av landets ledande experter, politiker och – inte minst – barncancerdrabbade barn och familjer möts för att komma fram till gemensamma lösningar som kan skapa verklig skillnad för drabbade barn, unga och deras närstående.

Varje dag insjuknar ett barn i cancer i Sverige. Tack vare framgångsrik forskning är idag femårsöverlevnaden efter barncancer i genomsnitt 85 procentTrots framsteg återstår svåra gåtor att lösa, och barncancer är idag den vanligaste dödsorsaken för barn i åldrarna 1–14 år.  

Barncancer måstprioriteras på högsta nivå 

Frågor som rör barncancer kräver gemensamma lösningar och samverkan. Därför har Barncancerfonden initierat Sveriges första toppmöte i frågan. Några av Sveriges ledande experter och politiker kommer tillsammans med barncancerdrabbade barn och familjer att diskutera och belysa brådskande utvecklingsområden. De mest angelägna områdena som kommer att diskuteras på toppmötet den 11 maj är:  

  • Tillgången till stöd i skolan 
  • Det sociala skyddsnätet 
  • Tillgodogörandet av forskning 
  • En sammanhållen vård 

Toppmöte om barncancer

Datum: 11 maj 
Plats: Epicenter, Stockholm 
Tid: 9-14 

_______

För mer information och övriga frågor om toppmötet, vänligen kontakta:  

Elin Frisk, Socialpolitisk expert, Barncancerfonden 
073- 867 82 03 
elin.frisk@barncancerfonden.se 

För pressfrågor och intresseanmälan, vänligen kontakta: 

Maria Hansson, Pressansvarig, Barncancerfonden 
070-795 58 95 
maria.hansson@barncancerfonden.se