Stöd till ukrainska cancerdrabbade barn och vuxna

Barncancerfonden har beslutat att avsätta en miljon kronor till stöd för ukrainska cancerdrabbade barn och vuxna. Av beloppet går 500 000 kronor till The Union for International Cancer Control's (UICC) solidaritetsfond för att stödja cancerorganisationer i Ukraina och regionen. Resterande del ska användas för att bistå ukrainska barncancerdrabbade familjer som kommer till Sverige.

– Kriget i Ukraina är fruktansvärt och precis som i andra krig är barn och svårt sjuka mest utsatta. Det känns därför som en självklarhet att genom såväl ekonomisk, som praktiskt handling, bidra till att hjälpa ukrainska cancerdrabbade barn och vuxna, säger Thorbjörn Larsson generalsekreterare på Barncancerfonden.

Stöd till ankommande familjer

För de barncancerdrabbade familjer som kommer till Sverige har Barncancerfonden ökat beredskapen för att kunna stötta praktiskt och psykosocialt. Stödet kan exempelvis handla om samtalsstöd, att hjälpa familjer att får en trygg boendesituation men också att ge stöd till syskon. Socialstyrelsen, MSB och Katastrofmedicinskt centrum/Region Östergötland arbetar hårt för att säkerställa ett samordnat och ändamålsenligt mottagande för de som anländer. Baserat på de behov som finns kommer Barncancerfonden att agera.

Stöd till drabbade i Ukraina

Med hjälp av Barncancerfondens och andra organisationers ekonomiska bidrag kan The Union for International Cancer Control's (UICC) solidaritetsfond hjälpa cancerorganisationer i Ukraina. Pengarna kommer bland annat finansiera mediciner och utrustning, återbygga skadad egendom, hjälpa vårdpersonal som behandlar cancerdrabbade, samt stötta cancerforskningen i regionen.

Dialog och samverkan på flera nivåer

Beslutet om såväl ett internationellt som ett lokalt stöd grundar sig på samtal som Barncancerfonden för med olika internationella nätverk och organisationer som Childhood Cancer International (CCI), European Society for Paediatric Oncology (SIOP-Europe), men också genom den löpande dialog som Barncancerfonden har med Regionala cancercentrum i samverkan (RCC), Cancerfonden och med sakkunniga inom barnonkologin och den svenska hälso- och sjukvården. Detta för att följa utvecklingen och bistå på bästa sätt.