Saga mitt i solrosodlingen i Mogata. Foto: Catrine Haraldsson

Solrosor ger lysande insamlingsresultat

Sedan 2021 har Barncancerfondens insamlingsinitiativ "Solrosor i kampen mot barncancer" genererat 2,4 miljoner kronor. Med årets rekordinsamling på över 1,8 miljoner kronor har självplock av solrosor på gårdar runt om i landet resulterat i en insamling på närmare 4,3 miljoner kronor.

"Solrosor i kampen mot barncancer" är ett initiativ som vuxit fram efter att några enstaka gårdar runt om i Sverige började bjuda in allmänheten till självplock av sina blommor till förmån för Barncancerfonden. På bara tre år har initiativet vuxit sig större och i år deltog över 80 gårdar från Medelpad i norr till Skåne i söder. Tillsammans har de genom att erbjuda självplock av solrosor till allmänheten samlat in över 1,8 miljoner kronor.

– Initiativet har verkligen tagit fart och responsen från såväl lantbrukare som allmänheten är helt fantastisk. Vi vill rikta ett varmt tack till alla odlare och alla privatpersoner som är med och bidrar i kampen mot barncancer. Med er hjälp kan vi fortsätta driva på utvecklingen så att fler barn överlever barncancer, och gör det utan medicinska eller sociala men för livet, säger Katarina Gustafsson, partneransvarig på Barncancerfonden.

Varje solros ger hopp
De positiva aspekterna med att odla solrosor är många. Blomsterängar är viktiga för att skapa en levande miljö för bin och andra insekter, inte minst för pollineringen. Genom att bjuda in allmänheten till självplock av solrosor och andra blommor och samtidigt skänka intäkterna till kampen mot barncancer blir dessa blomsterängar än viktigare.

Varje dag drabbas ett barn av cancer. Långt ifrån alla överlever. Men nu har något hänt, tack vare forskningen står vi på tröskeln till en barncancerrevolution. Ny forskning öppnar dörren för möjligheter vi inte vågat drömma om. Innovativa läkemedel, till exempel cell- och genterapier, börjar godkännas och nya tekniker möjliggör precisionsmedicin och mer individanpassade behandlingar.

– För att rädda fler barn till livet, och för att behandlingarna ska bli elakare mot cancern och snällare mot barnen, behövs ännu mer forskning och innovation. Därför hoppas vi att minst lika många gårdar vill vara med nästa år, avslutar Katarina.

För information, kontakta:
Katarina Gustafsson, Partneransvarig
Mobil: 072-560 62 95
E-post: katarina.gustafsson@barncancerfonden.se

För mer information om de medverkande gårdarna, vänligen besök: Medverkande gårdar - här odlas solrosorna | Barncancerfonden