Skattereduktionen för gåvor till ideell sektor riskerar att slopas

Idag skriver Barncancerfondens verksamhetschef och flera av hans branschkollegor om följden av en slopad skattereduktion för gåvor till ideella organisationer. Debattartikeln publiceras i Aftonbladet och på aftonbladet.se. Tillsammans säger företrädarna för de ideella organisationerna att det är de allra mest utsatta och röstsvaga grupperna som kommer att förlora på om skattereduktionen för gåvor tas bort.

Reformen med skattereduktion för gåvor har varit en framgång och givandet till landets 90-kontoorganisationer har ökat. En undersökning bland 400 ideella organisationer i Sverige visar att den genomsnittliga månadsgåvan har ökat från 131 kronor 2012 till 170 kronor per månad 2013. Ökningen kan främst hänföras till avdragsrätten. Kort sagt: de som ger, de ger mer efter att skattereduktionen infördes.

I debattartikeln står att ”ett avskaffande av reformen skulle därför vara djupt olyckligt. Försiktiga beräkningar pekar på att intäkterna till godkända organisationer kommer att minska med 250 miljoner kronor per år. Det skulle vara ett mycket hårt slag mot den ideella sektorn.
Vad kan 250 miljoner kronor användas till? Det skulle till exempel kunna stoppa en miljon barnäktenskap, lösa den akuta hemlösheten i Stockholm eller lyfta 1,25 miljoner människor ur fattigdom. Det skulle även kunna finansiera 38 forskartjänster för seniora barncancerforskare med eget forskningsprogram under sex års tid.”

– Vi har sett effekten av skattereduktionen i form av fler och större gåvor och det är pengar som vi behöver i kampen mot barncancer. Barncancerfonden får inga bidrag från stat, kommun eller landsting. Därför tycker vi att det är angeläget att Sverige behåller skattereduktionen för gåvor för att stimulera givandet till vår, och andra organisationers, livsviktiga verksamhet, kommenterar Per Leander, verksamhetschef på Barncancerfonden.

Läs hela debattartikeln på Aftonbladets webbplats.

Namninsamling:
I samband med debattartikeln har de ideella organisationerna genom FRII startat en digital namninsamling på www.250miljonersfragan.se. Skriv på om du vill uppmana regeringen att behålla avdragsrätten för gåvor till ideella organisationer.


De som skrivit debattartikeln är:
Maria Ros Jernberg, generalsekreterare FRII – Frivilligorganisationernas insamlingsråd
Harald Hagman, ordförande FRII
Laurent Leksell, ordförande Stockholms Stadsmission
Lennart Wiklund, ordförande Barnfonden
Stefan Bergh, generalsekreterare Cancerfonden
Gunilla Steinwall, generalsekreterare Hjärnfonden
Johan Lilja, direktor Läkarmissionen
Per Leander, verksamhetschef Barncancerfonden