Rekordår för Barncancerfonden: 190 miljoner till forskningen

Barncancerfonden anslår 73 miljoner till forskning om barncancer utifrån höstens ansökningar. Det är andra året i rad som höstanslagen överskrider 70 miljoner. Sammanräknat med årets övriga finansiering av forskningsinsatser innebär det att Barncancerfonden under 2014 har ökat den totala satsningen på forskning om barncancer med 20 procent – från 162 miljoner till 190 miljoner kronor. – Det är generösa gåvor från både privatpersoner och företag som möjliggör den kraftfulla finansieringen, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden. Det känns fantastiskt att vi har givare som gör 2014 till ett rekordår.

Stora satsningar görs på forskning om leukemi, hjärntumörer och cancer i nervsystemet. Även helt nya initiativ tas, bland annat öronmärks satsningar på ovanliga diagnoser där forskning hittills saknas. Barncancerfonden ger också anslag för att viktiga forskningsrön snabbare ska nå ut i vården.

– Vi behöver göra allt vi kan för att korta vägen mellan laboratoriet och kliniken, säger Kerstin Sollerbrant. Jag vågar påstå att den här satsningen, som lite byråkratiskt kallas implementeringsanslag, är en av de viktigaste insatser vi kan göra för de cancersjuka barn som inte kan vänta på att forskningens framsteg ska komma till praktisk nytta i vården.

Sedan 1970-talet har det skett dramatiska förbättringar inom barncancerområdet – från att tre av fyra barn som insjuknade i cancer dog – till dagens situation när 80 procent av barnen överlever.

– Utvecklingen har varit fantastisk, men vår vision är att barncancer ska utrotas. Därför har vi nu valt att även använda delar av vårt kapital för att kunna stödja ännu fler viktiga forskningsprojekt, säger Kerstin Sollerbrant.

Totalt får 82 forskare över hela landet del av höstens anslag till forskning om barncancer. Vid Karolinska Institutet, som är ett viktigt centrum för forskning om barncancer, får 33 forskare ta del av drygt 30 miljoner kronor i anslag. Forskare vid Karolinska Institutet stod också för omkring hälften av höstens ansökningar om forskningsanslag.

Barncancerfonden får ta emot allt fler ansökningar om forskningsanslag. I höstens anslagsomgång var ökningen hela 20 procent.

– Det är hoppingivande att så många kvalificerade forskare engagerar sig i barncancerområdet. Cancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige, säger Kerstin Sollerbrant.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnder som även tar hjälp av externa specialister samt av representanter från Barncancerfondens medicinska arbetsgrupp.

Sedan Barncancerfonden bildades för drygt 30 år sedan har över 2 miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.

På Barncancerfondens webbplats finns en fullständig förteckning av alla forskare och projekt som har beviljats anslag. 

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Tegin, pressekreterare Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 60
E-post: maria.tegin@barncancerfonden.se

Kerstin Sollerbrant, forskningschef Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 19
E-post: kerstin.sollerbrant@barncancerfonden.se