David Gisselsson Nord, projektledare för GMS Barncancer. Foto: Johan Bävman

Projekt för snabbare och säkrare diagnos vid barncancer vinner Guldpillret

Projektet Genomic Medicine Sweden Barncancer tilldelas i år Guldpillret. Priset delas ut årligen till projekt som bidrar till säkrare läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet.

Genomic Medicine Sweden Barncancer (GMS Barncancer) är finansierat av Barncancerfonden och socialdepartementet, och görs tillsammans med Barntumörbanken. Projektet möjliggör kartläggning av gener hos alla barn som insjuknar i cancer, vilket ger en ökad kunskap om varför barncancer uppstår och förbättrar möjligheterna att ställa en snabbare och mer detaljerad diagnos. Samtliga barnonkologiska centra ska genom projektet kunna erbjuda analys och kartläggning av hela patientens arvsmassa genom helgenomsekvensering.

David Gisselsson Nord är professor i molekylär patologi och överläkare vid Skånes universitetssjukhus och projektleder Genomic Medicine Sweden Barncancer. Arbetet sker i nära samarbete med Barntumörbanken där Johanna Sandgren är enhetschef och Gustaf Ljungman, professor vid Uppsala universitet och överläkare, är klinisk ledare. 

- Efter att ha arbetat så länge med genetisk forskning på barncancer är det underbart att se hur forskning omsätts till patientnytta. Det är en oerhörd ära och glädje att få leda detta projekt där över 100 personer runt om i Sverige bidragit. Priset är till oss alla, säger David Gisselsson Nord.

Juryns motivering

”Barn som insjuknar i cancer i Sverige kan i dag erbjudas analys av alla gener vid samtliga barnonkologiska kliniker i Sverige. Det ger fler patienter en snabbare, säkrare och mer detaljerad diagnos och tillgång till riktad behandling, samtidigt som vi får viktig biologisk kunskap om barns tumörer. Många goda krafter har samverkat i arbetet och därigenom skapat en jämlik tillgång till de senaste medicinska forskningsframstegen inom ett angeläget område. En insats som inte bara innebär en bättre och säkrare användning av läkemedel, utan också är en god förebild för införandet av innovationer i hälso- och sjukvården. ”

Om Genomic Medicine Sweden

Genomic Medicine Sweden är en nationell kraftsamling som syftar till att fler patienter i hela Sverige ska få tillgång till bred gensekvensering som kan leda till bättre diagnostik och mer individanpassad behandling. Detta genomförs som ett brett samverkansprojekt över hela landet. Satsningen finansieras av Swelife, Vinnova, de sju regioner som har universitetssjukhus och de sju universiteten med medicinsk fakultet.

Om Guldpillret

Det första Guldpillret delades ut 2010. Priset är instiftat av Läkemedelsförsäkringen och delas ut i samarbete med Dagens Medicin. Syftet med priset är att uppmärksamma behovet av en bättre och säkrare läkemedelsanvändning, för att minska risken för läkemedelsskador. Vinnarna får en prissumma på 100 000 kronor.