​Postkodlotteriet möjliggör specialprojekt för barncanceröverlevare

Alla som köper Postkodlotter är med och bidrar till ideell verksamhet och välgörenhet. Varje år delar Postkodlotteriet ut stora summor och i år skulle mer än en miljard kronor fördelas, vid en gala under onsdagen den 4 mars.

Barncancerfonden fick ta emot 49 miljoner kronor som kommer att användas för att finansiera forskning inom barncancer. I år beviljades också en projektansökan. Barncancerfonden fick 7,5 miljoner kronor ytterligare för att kunna genomföra projektet Bättre liv. Projektet ska skapa ett rikstäckande program för att förbättra fysisk och psykisk hälsa för ungdomar och unga vuxna som har haft barncancer, bland annat genom träning, coachning och psykosocial uppföljning.

– Många barn som har genomgått en cancerbehandling har speciella behöv och förutsättningar. Man kanske till exempel inte kan träna med en PT på samma sätt som en person som inte har behandlats för cancer. Att då kunna få stöd i sin situation och hjälp med att anpassa rehabilitering och träning kommer att ge nya möjligheter, säger Anders Petersson, chef för Råd och Stöd på Barncancerfonden.

– Detsamma gäller exempelvis jobbcoachning. Den som har kognitiva svårigheter efter en strålbehandling mot huvudet som barn kan behöva hjälp att komma in på arbetsmarknaden och hitta arbetsuppgifter som fungerar för dem.

Projektet Bättre Liv planeras pågå i tre år. Under de åren ska ett rikstäckande program tas fram och etableras. Därefter hoppas Barncancerfonden kunna söka annan finansiering för att driva programmet vidare.

* På bilden tar Barncancerfondens Olle Björk emot en check från Postkodlotteriets Richard Sjöberg.