Foto: Hans Kullin

Podcast gör plats för mänskliga berättelser om livet med barncancer

Nu ska Barncancerfonden skapa en podcast som i tolv avsnitt ska lyfta fram de situationer som barncancerdrabbade familjer genomgår. Avsnitten ska ge stöd och igenkänning åt drabbade och svar på många av de frågor som närstående till den drabbade familjen kan ha. Målet är också ökad förståelse från samhället, vården och beslutsfattare. Projektet finansieras av Svenska Postkodlotteriet.

- För den som drabbats av barncancer finns ett stort behov av stöd, kunskap och gemenskap. Med hjälp av poddformatet vill vi möjliggöra för drabbade att få ta del av medmänskliga samtal om andras erfarenheter och på så sätt bidra till minskad ensamhet och ökad kunskap. Utöver att vara ett stöd när livet är svårt ser vi också att podden kommer bli ett viktigt verktyg i att skapa större förståelse för den verklighet en barncancerdrabbad familj lever i säger, Thorbjörn Larsson, generalsekreterare på Barncancerfonden.

Personer med egna erfarenheter ska berätta sina historier i podden, varvat med kunskap och erfarenheter från experter. Målet är att lyfta det som är svårt men viktigt för många att höra, och därmed ta ett helhetsgrepp på problematiken med ett omfattande stöd, som i dag brister i vården och i samhället i stort.

Projektet tilldelas 1,5 miljoner kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Postkodlotteriet varje år. 

-  En cancerdiagnos för ett barn skapar oerhört mycket oro för föräldrar och närstående. Samlad kunskap som kan ge svar på många av frågorna är något som är både efterfrågat och viktigt. Tack vare alla som är med i Postkodlotteriet kan vi vara med och bidra till det, säger Svenska Postkodlotteriets Managing Director, Eva Struving.

  • Varje dag insjuknar ett barn i Sverige av cancer. 
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige. 
  • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyrp 
  • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer. 
  • Barncancerfonden är den största finansiären av barncancerforskning i Sverige.