Akademiska Barnsjukhuset Uppsala

Över 34 miljoner kronor till Uppsala universitet för barnonkologisk forskning

Barncancerfonden har delat ut över 34 miljoner kronor till Uppsala universitet för barnonkologisk forskning 2023. Akademiska sjukhuset fick i samma utlysning 1 miljon kronor.

Barncancer är inte en diagnos utan många olika och både vård och forskning bedrivs oftast i nationell men också internationell samverkan. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning och stödjer projekt som går från basal grundforskning, via klinisk patientnära forskning till forskning som följer upp hur överlevare av barncancer mår, både fysiskt och psykiskt.

Årets projektutlysning innebär att 125 miljoner kronor fördelas till 62 projekt inom barncancerområdet och av dessa går 34 700 000 kronor till Uppsala universitet och 1 000 000 kronor till Akademiska sjukhuset.

De forskningsprojekt som beviljas medel speglar de behov som finns menar Britt-Marie Frost, Barncancerfondens forskningschef.

– Det handlar mycket om att genom ny teknik och tillgång till mer genetisk information kunna minska både över- och underbehandling men också hitta nya läkemedel som immunterapier och precisionsläkemedel som vi sedan kan kombinera på olika sätt för bättre effekt. Behovet av att få fram nya läkemedel och mer individanpassade behandlingar är stort. Vi måste få in fler av de nya typer av läkemedel som nu utvecklas för test och godkännande för barn.

De projekt som erhöll störst anslag är:

Magnus Essand:
CAR-T celler med förmåga att inducera immunitet i hjärntumörer hos barn
Tilldelas 4 800 000 kr under 3 år

Fredrik Swartling:
Ursprungsceller, återfallsmekanismer och nya genterapier för barnhjärntumörer
Tilldelas 3 900 000 kr under 3 år

Sven Nelander:
Nya behandlingar mot cancer i nervsystemet hos barn: en integrativ strategi
Tilldelas 3 900 000 kr under 3 år

Marika Nestor:
Utveckling av molekylär strålterapi för neuroblastom med hjälp av målsökande läkemedel
Tilldelas 3 900 000 kr under 3 år

Här finns alla beviljade ansökningar:https://www.barncancerfonden.se/for-forskare/forskningsanslag/beviljade-forskningsanslag-och-tjanster/