Nyinrättat stipendium för viktiga insatser i barncancervården

Barncancerdoktorn Olle Björk har behandlat tusentals barn under närmare fyrtio år i barncancervårdens tjänst. När han i september 2015 lämnade sin tjänst som generalsekreterare i Barncancerfonden för att gå i pension inrättades ett stipendium i hans anda. Under de kommande tio åren delas Olle Björks stipendium för berömliga insatser i arbetet för barn med cancer ut till personer som utmärkt sig och betytt mycket för barnen.

Stipendiet, som har inrättats av Barncancerfondens styrelse, är på 100 000 kr och kommer att delas ut årligen i 10 år i samband med Barncancerfondens årsmöte. Vinnarna beslutas av en kommitté där ordföranden för Barncancerfondens styrelse får hjälp av Olle själv samt av Fredrik Uhrström som är ledamot i Barncancerfondens styrelse och pappa till en dotter som har behandlats för leukemi.

Familjer, vårdpersonal och andra som deltar i eller berörs av barncancervården på något sätt kan nominera stipendiater. Kommittén kan även själv föreslå kandidater. Den som mottar stipendiet kan vara en organisation, en person eller en förening. Stipendiet kan också delas upp på flera mottagare.

– Jag är hedrad att detta stipendium har inrättats i mitt namn. Jag har fått väldigt mycket uppskattning för det arbete jag gjort som barncancerdoktor och nu får jag fortsätta i den traditionen och prisa andra som brinner för samma sak, nämligen att alla barn ska överleva cancer och få ett gott liv. Jag vet att det finns många personer som gör enastående insatser för att forska, ge vård och på andra sätt ta hand om barn och familjer inom barncancervården, säger Olle Björk.

Till information och nominering