Ny satsning ska säkra tillgången på barncancerläkare över hela landet

Nu gör Barncancerfonden en helt ny satsning för att säkra tillgången på specialistläkare inom barncancerområdet. Göteborg är en av fem utvalda platser. Totalt satsas 12 miljoner kronor under 2014 för att läkare vid landets universitetssjukhus ska få möjlighet att bli framtidens barncancerexperter. – Det råder brist på experter inom barncancerområdet och vi måste agera för att på sikt säkra tillgången på kvalificerade läkare som kan hjälpa de cancersjuka barnen, säger Olle Björk, professor i barnonkologi och generalsekreterare på Barncancerfonden.

De läkare som får del av satsningen – som knyts till de barnonkologiska centrum som finns i Sverige – får genom ekonomiska resurser förbättrade förutsättningar att kombinera sitt dagliga arbete med uppdrag inom barnonkologisk forskning. Det innebär något av en drömsituation eftersom det många gånger är svårt att kombinera kliniskt arbete och forskning.

– Syftet är att stödja både kunskapsutveckling inom barnonkologi och att öka möjligheten för fler kliniska forskningsprojekt, säger Olle Björk. Det blir allt viktigare när vi står inför stora pensionsavgångar inom de närmaste åren. Med den här nya satsningen kan vi bygga kunskap på alla nivåer.

I Göteborg har disputerade ST-läkaren Maria Henningsson valts ut som den som får del av satsningen i Västra Götaland. Handledare och forskningsansvarig är överläkare Karin Mellgren, sektionschef för Barncancercentrum i Västra Sverige.

– Det är fantastiskt roligt att få den här möjligheten. Tjänsten ger mig både tid och resurser, säger Maria Henningsson, som inriktar sina studier på nya behandlingsstrategier för att åstadkomma färre återfall och lindrigare biverkningar vid en typ av så kallat B-cellslymfom.

Utöver Göteborg har Uppsala, Stockholm, Lund och Umeå prioriterats för den nya satsningen.

– Det känns väldigt tillfredsställande att vi kan vara med och förbättra situationen för de barn som insjuknar i cancer, säger Olle Björk. Satsningen möjliggörs av generösa gåvor från både privatpersoner och företag.

Varje dag insjuknar ett barn i cancer i Sverige. De vanligaste formerna av barncancer är leukemier och hjärntumörer, cancertyper som tillsammans står för mer än hälften av alla diagnoser.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Sedan Barncancerfonden bildades för drygt 30 år sedan har närmare 2 miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Henningsson, ST-läkare
Telefon: 070-961 68 96

Karin Mellgren, sektionschef, Barncancercentrum i Västra Sverige
Telefon: 0733-64 38 10

Marika Cassel, Forskningssamordnare, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 38
E-post: marika.cassel@barncancerfonden.se

Ylva Andersson, PR-chef, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 06
E-post: ylva.andersson@barncancerfonden.se

Barncancerfondens vision är att utrota barncancer
Efter att ha arbetat i drygt 30 år med att fler ska överleva klarar sig idag cirka 80 procent av barnen. Så sent som på 1970-talet var förhållandena de omvända. 

Barncancerfonden är med som finansiär i cirka 90 procent av alla forskningsprojekt som rör barncancer – helt utan bidrag från stat, kommun eller landsting. Detta kan endast ske tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer. 

Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0. Tack för ditt bidrag.