Ny satsning ska säkra tillgången på barncancerläkare över hela landet

Nu gör Barncancerfonden en helt ny satsning för att säkra tillgången på specialistläkare inom barncancerområdet. Uppsala är en av fem utvalda platser. Totalt satsas 12 miljoner kronor under 2014 för att läkare vid landets universitetssjukhus ska få möjlighet att bli framtidens barncancerexperter. – Det råder brist på experter inom barncancerområdet och vi måste agera för att på sikt säkra tillgången på kvalificerade läkare, säger Olle Björk, professor i barnonkologi och generalsekreterare på Barncancerfonden.

De läkare som får del av satsningen – som knyts till de barnonkologiska centrum som finns i Sverige – får genom ekonomiska resurser förbättrade förutsättningar att kombinera sitt dagliga arbete med uppdrag inom barnonkologisk forskning. Det innebär något av en drömsituation eftersom det många gånger är svårt att kombinera kliniskt arbete och forskning.

– Syftet är att stödja både kunskapsutveckling inom barnonkologi och att öka möjligheten för fler kliniska forskningsprojekt, säger Olle Björk. Det blir allt viktigare när vi står inför stora pensionsavgångar inom de närmaste åren. Med den här nya satsningen kan vi bygga kunskap på alla nivåer.

I Uppsala har barnläkaren Natalja Jackman valts ut som den som får del av satsningen vid det barnonkologiska centrumet på Akademiska sjukhuset. Handledare och forskningsansvarig är överläkare Britt-Marie Frost, sektionschef vid den barnonkologiska kliniken.

– Det känns väldigt tillfredsställande att vi kan vara med och förbättra situationen för de barn som insjuknar i cancer, säger Olle Björk. Satsningen möjliggörs av generösa gåvor från både privatpersoner och företag. Vi har även valt att använda delar av vårt kapital för att kunna ta sådana här nya och ambitiösa initiativ.

Ungefär 300 barn och ungdomar insjuknar varje år i cancer i Sverige – i hela världen är siffran 250 000. De vanligaste formerna av barncancer är leukemier och hjärntumörer, cancertyper som tillsammans står för mer än hälften av alla diagnoser.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Sedan Barncancerfonden bildades för drygt 30 år sedan har närmare 2 miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.

För mer information, vänligen kontakta:

Britt-Marie Frost, sektionschef, barnonkologiska kliniken i Uppsala

Telefon: 070-516 98 93

Marika Cassel, Forskningssamordnare, Barncancerfonden

Telefon: 08-584 209 38

E-post: marika.cassel@barncancerfonden.se

Ylva Andersson, PR-chef, Barncancerfonden

Telefon: 08-584 209 06

E-post: ylva.andersson@barncancerfonden.se