Nätverksforskning mot barncancer

Finns det ett samband mellan syrebrist i kroppens celler och cancer hos spädbarn? Kan vi hindra hjärntumörer hos barn genom att eliminera de stamceller som orsakar cancer? Två forskarlag får sammanlagt 11,7 miljoner kronor från Barncancerfonden för att hitta metoder att stoppa cancer i hjärnan och nervsystemet hos barn. Anslagen delas ut inom ramen för forskarnätverket NBCNS, som Barncancerfonden är initiativtagare till.

- Forskning är traditionellt inriktad på att besvara frågor. I dessa projekt handlar det snarare om att föra samman människor från olika forskningsfält och låta dem lösa problem tillsammans. Det tror vi kommer att föra handlingen framåt betydligt snabbare, säger professor Olle Björk, generalsekreterare i Barncancerfonden.

Varje år drabbas ett 100-tal svenska barn av hjärntumörer och neuroblastom. Även om överlevnaden bland dessa barn stadigt ökar, så leder sjukdomen ofta till livslånga komplikationer som hormonrubbningar, inlärningssvårigheter, minnespåverkan och uttröttbarhet.

- Det är angeläget att utveckla behandlingsmetoder som leder till färre biverkningar och följdsjukdomar. Dessutom vill nå ökad överlevnad. Idag överlever tre av fyra barn som drabbas av cancer. Vi är inte nöjda förrän den siffran är fyra av fyra, säger Olle Björk.

Ett av projekten leds av Professor Monica Nistér vid Karolinska Institutets Institution för Onkologi-Patologi. Projektets titel är "Molekylär karakterisering av stamceller i pediatriska hjärntumörer; Insamling av neurokirurgiskt material från barnhjärntumörer kombinerat med karakterisering av cancerstamceller för riktad behandling." Projektet går ut på att föra samman forskare som studerar signaleringsmekanismer i stamceller, med neuroonkologer och neurokirurger, som behandlar barn med hjärntumörer, för ett arbete som syftar till att hitta och eliminera cancerstamceller.

- Eftersom antalet tumörfall är relativt begränsat och engagemanget stort hos olika forskargrupper, är en nationell resurs för tumörinsamling och karakterisering av stamcellsegenskaper en förutsättning för genombrott i form av helt nya behandlingsmöjligheter, säger Monica Nistér.

Tillsammans med de medsökande Jonas Muhr, Stefan Holm, Mikael Lindström, Johan Holmberg, Xiaolong Fan, Karin Forsberg Nilsson, Susan Pfeifer, Urban Lendahl, Peter Siesjö och Bengt Gustavsson har hon beviljats 7,5 miljoner kronor i anslag för de närmaste tre åren.

Det andra projektet leds av Professor Lorenz Poellinger vid Karolinska Institutets Institution för cell- och molekylärbiologi. Projektets titel är "Kartläggningav mekanismer hur syrgasbrist bestämmer tillväxt av neuroblastom-barntumörer"

Neuroblastom är den vanligaste formen för cancer hos spädbarn. I Sverige insjuknar ett 20-tal barn per år, sjukdomen är svår att bota och har hög dödlighet. Bland annat ska man undersöka hur syresättningen i cellerna påverkar cancertillväxt.

- Vi hoppas med detta kunna bidra till en förbättrad diagnostik och behandling av neuroblastom i en relativt nära framtid, säger Lorenz Poellinger.

Tillsammans med de medsökande Ola HermansonAna Teixeir och Sven Påhlman har han beviljats 4,2 miljoner kronor i anslag för de närmaste tre åren.

Barncancerfonden stödjer sedan år 2007 ett nationellt forskningsnätverk kring barncancertumörer i hjärnan och det centrala nervsystemet. Två av landets ledande barncancerforskare ansvarar tillsammans med Barncancerfonden föratt samordna och stimulera forskningen för att öka överlevnaden och livskvaliteten hos barn med dessa sjukdomar. Barncancerfonden kommer under en period på fem till tio år att avsätta100 miljoner kronor till forskningen inom detta område och hittills har 21 miljoner kronor delats ut inom ramen för NBCNS.

För mer information, vänligen kontakta:

Forskningsnämndernas huvudordförande,
Håkan Mellstedt
Telefon: 08-517746 41, 08-517743 08
Mobil: 070-658 98 09,
E-post: hakan.mellstedt@karolinska.se

Lorenz Poellinger:
Telefon: 08-524873 30
Mobil: 070-761 59 58
E-post: lorenz.poellinger@ki.se

Monica Nistér
Telefon: 08-517703 09
Mobil: 070-268 16 30
E-post: Monica.Nister@ki.se

Jessica Runemark, informatör, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 24
E-post: jessica.runemark@barncancerfonden.se

Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer - tre av fyra överlever. Barncancerfondens vision är att alla barn som får cancer ska bli friska. Barncancerfonden finansierar merparten av all barncancerforskning i Sverige och är godkänd av Stiftelsen för Insamlingskontroll (SFI) vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens pg är 90 20 90-0.