Micael Mathsson tillförordnad generalsekreterare för Barncancerfonden

Under maj månad tillträder Micael Mathsson som tillförordnad generalsekreterare för Barncancerfonden. Micael är sedan 2016 ledamot och vice ordförande i Barncancerfondens styrelse, ett uppdrag han nu lämnar. Därutöver har han lång erfarenhet av verksamhets- och organisationsutveckling som styrelseledamot i flera företag och organisationer samt som grundare till företaget GAIA Leadership.

Nuvarande generalsekreterare Thorbjörn Larsson meddelade i samband med sin 65-årsdag att han ville sluta som generalsekreterare. Han arbetar fram till den 31 maj då Micael Mathsson tar över som tillförordnad generalsekreterare. Styrelsen har därför påbörjat rekryteringen av en ny ordinarie generalsekreterare.

– Barncancerfonden har de senaste åren tagit en större plats i samhällsdebatten, samt haft stor betydelse för barncancerforskningen och för att stötta drabbade barn och familjer. Tillsammans med medarbetare och styrelse vill jag fortsätta detta goda arbete, säger Micael Mathsson, tillträdande tillförordnad generalsekreterare.

– Det känns tryggt med Micael som tillförordnad generalsekreterare. Han kan organisationen, är väl förtrogen med vårt arbete och är en erkänt duktig ledare. Tillsammans med våra kompetenta chefer och medarbetare kommer han att ta arbetet vidare på ett bra sätt, säger styrelsens ordförande Jens Schollin.

Under 2021 antog Barncancerfonden ett nytt idéprogram och organiserade sig för att möta nya högt ställda mål. Dessutom samlade organisationen in drygt 500 miljoner kronor under 2021, det bästa resultatet i organisationens 40-åriga historia.