Foto: Sofia Sabel

Med sikte på forskningssatsningar för effektivare behandlingar och bättre omvårdnad

Under 2022 samlade Barncancerfonden in 423 miljoner kronor till forskning och stöd för drabbade barn och familjer. Det var ett år som präglades av oro i omvärlden men också stark givarvilja. Tack vare våra givare har vi därför kunnat dela ut ytterligare 314 miljoner kronor till barncancerforskning för att kunna rädda fler liv och minska komplikationerna efter behandling av barncancer.

År 2022 kunde vi erbjuda både akut och långsiktigt stöd för barn, familjer och överlevare tillsammans med våra sex regionala föreningar. Under året har Barncancerfonden även fortsatt sprida kunskap om barncancer och bedrivit viktigt påverkansarbete för att förbättra livsvillkoren för alla barn och anhöriga som drabbas. Detta samtidigt som Barncancerfonden fortsatt främja utvecklingen inom barncancerforskningen genom att tilldela medel till såväl enskilda forskningsprojekt som tjänster, men också genom att finansiera viktig infrastruktur och stötta vården.

– Varje dag insjuknar ett barn i cancer. Trots forskningsframsteg så är barncancer den vanligaste dödsorsaken till följd av sjukdom hos barn. Dessutom har långt fler än varannan överlevare komplikationer livet ut, många med svåra besvär. Det kan vi inte acceptera. Vi är därför otroligt tacksamma för det stöd vi får av alla privata givare och företag som bidrar till att vi kan fortsätta göra skillnad, säger Ola Mattson, generalsekreterare på Barncancerfonden

Viktiga händelser under 2022

Hoppfull jakt på effektivare behandlingar och bättre omvårdnad

Ett av våra viktigaste fokusområden är att finansiera den främsta och mest relevanta forskningen inom barncancerområdet. År 2022 kunde Barncancerfonden bidra med ytterligare 116 forskningsanslag – 83 projekt och 33 tjänster för totalt 209,2 miljoner kronor. Forskningsanslagen gick till 109 unika forskare och 153 medsökande, det vill säga forskare som är aktiva i respektive forskningsprojekt. Högst rankade forskningsprojekt var ”Identifiering av evolutionära mekanismer bakom återfall och behandlingsresistens i barncancer.” David Gisselsson Nord, Lunds universitet och ”Molekylära och epidemiologiska studier av prognostiska och etiologiska faktorer vid barncancer.” Ann Nordgren, Göteborgs universitet. Totalt gick 314 miljoner till forskningsändamålet.

Forskningsfinansieringsstrategin sjösätts

Strategin pekar ut fyra områden som kommer uppmärksammas särskilt under de kommande åren: forskning kring sena komplikationer och toxicitet, förstärkt forskningsinfrastruktur, kompetensförsörjning inom vård och hälsa samt långsiktiga samarbeten med landets sex barncancercentra.

Sveriges första toppmöte om Barncancer

Den 11 maj arrangerade Barncancerfonden Sveriges första toppmöte om barncancer. Under en halvdag diskuterade experter, politiker och drabbade hur barncancer påverkar alla delar av livet. Dåvarande socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi inledningstalade och i panelsamtalet deltog ledande politiker och myndighetsrepresentanter.

Skolavslutning för 305 barn

Julavslutningen i december är inte bara en markering för att terminen är slut, utan också ett välkomnande av julen. Men inte alla barn kan vara med på grund av sjukdom eller behandling. Därför arrangerade Barncancerfonden en digital samling för dem som måste avstå sin skolavslutning.

Den gula familjens gåva

I september 2022 lämnade Team Rynkeby över en check på nästan 30 miljoner kronor till Barncancerfonden. Därmed har cyklisterna i de gula tröjorna totalt bidragit med 260 miljoner kronor sedan 2011. En viktig aktivitet för Team Rynkeby är det årliga cykelloppet till Paris som 2022 kunde genomföras efter två års pandemi.

I Barncancerfondens årsrapport går det att läsa mer om Barncancerfondens arbete under det gångna året. Årsrapporten är en samlad rapportering av 2022 och består av Barncancerfondens verksamhetsrapport, hållbarhetsrapport samt årsredovisning. Här anges hur insamlade medel har använts och vilka resultat det har lett till under år 2022.

Läs mer här: Årsrapport 2022 | Barncancerfonden