Martin Enge vid Karolinska Institutet beviljas nära fyra miljoner till forskning om barnleukemi

Barncancerfonden har beslutat att bevilja 150 miljoner i anslag till svensk barncancerforskning. Medlen går till forskare som kan skapa kraft och kontinuitet i forskningen om barncancer. Martin Enge vid Karolinska Institutet beviljas 3 900 000 kronor under tre år för forskning kring nya metoder för diagnostik och celltyper vid barnleukemi.

– Jag är både glad och stolt över att få möjlighet att fortsätta min forskning. Akut lymfatisk leukemi (ALL) är den vanligaste typen av barncancer. Vi har utvecklat en metod som tillåter oss studera enstaka celler i leukemier och ta reda på både cellens funktion (stamcell, tumörcell osv) och vilka genetiska fel den har samlat på sig. Vi ska testa hur mycket bättre vi kan förutspå sjukdomsförlopp genom att använda vår metod på frysta cellprov från barn med ALL där sjukdomsförloppet är känt. I förlängningen ska vi genom ett samarbete med diagnostikenheterna på Karolinska Sjukhuset använda metoden för att bättre bedöma risken för ett barn med leukemi och sätta in rätt behandling, säger forskaren Martin Enge vid Karolinska Institutet.

– Trots att allt fler överlever barncancer innebär många diagnoser fortfarande en dödsdom. Tack vare gåvor från privata aktörer bidrar vi till forskning som kan ge svar och lösningar för de allra svåraste fallen. Dessutom premieras forskning som leder till att de barn som överlever ges bättre möjligheter i livet efter att de tillfrisknat, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare för Barncancerfonden.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens oberoende forskningsnämnder.
 
Sedan Barncancerfonden bildades för nästan 40 år sedan har mer än 3,5 miljarder kronor gått till forskningen om barncancer.

För mer information om Barncancerfondens tilldelning av forskningsanslag kontakta Johannes Hylander, presskontakt Barncancerfonden, telefon: 070-949 11 92.