Kajsa Paulsson Foto: Marianne Rissler

Kajsa Paulsson vid Lunds universitet beviljas nära fyra miljoner till forskning kring genreglering

Barncancerfonden har beslutat att beviljat 150 miljoner i anslag till svensk barncancerforskning. Medlen går till forskare som kan skapa kraft och kontinuitet i forskningen om barncancer. Kajsa Paulsson vid Lunds universitet beviljas 3 900 000 kronor under tre år för forskning kring kromatinstruktur och genreglering i barnleukemi.

– Jag är både glad och stolt över årets tilldelning från Barncancerfonden. Målsättningen med vår forskning är att förstå de grundläggande biologiska mekanismerna som styr utvecklingen av en leukemicell. Ur ett medicinskt perspektiv så är förhoppningen dels att hitta verktyg för att bättre anpassa sjukdomsbehandlingen till varje enskild patient, dels att hitta nya behandlingssätt och därmed öka överlevnaden i barnleukemi, säger Kajsa Paulsson, professor vid Lunds universitet.

– Trots att allt fler överlever barncancer innebär många diagnoser fortfarande en dödsdom. Tack vare gåvor från privata aktörer bidrar vi till forskning som kan ge svar och lösningar för de allra svåraste fallen. Dessutom premieras forskning som leder till att de barn som överlever ges bättre möjligheter i livet efter att de tillfrisknat, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare för Barncancerfonden.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens oberoende forskningsnämnder.
 
Sedan Barncancerfonden bildades för nästan 40 år sedan har mer än 3,5 miljarder kronor gått till forskningen om barncancer.

För mer information om Barncancerfondens tilldelning av forskningsanslag kontakta Johannes Hylander, presskontakt Barncancerfonden, telefon: 070-949 11 92.