Kjeld Schmiegelow, professor och barnonkolog på Rikshospitalet i Köpenhamn föreläser vid årets Hopp&Framsteg

Internationella toppforskare presenterar det senaste inom barncancer

Den 23 maj bjuder Barncancerfonden in till den populärvetenskapliga konferensen Hopp&Framsteg. I år arrangerar NOPHO (Nordic Society of Paediatric Haematolgy and Oncology) sitt årliga möte i Stockholm vid samma tidpunkt. Många framstående forskare inom barncancer deltar och tre av dem medverkar vid Hopp&Framsteg.

Hopp&Framsteg är en populärvetenskaplig konferens där framstående forskare delar med sig av resultat och erfarenheter från sitt arbete inom barncancer. I år har NOPHO förlagt sitt årliga möte till Stockholm och Hopp&Framsteg arrangeras i samband med detta. Många framstående forskare finns därmed på plats i Stockholm och tre av dem föreläser under Hopp&Framsteg.

– Att kunna bjuda in forskare som deltar vid NOPHO:s möte ger en unik möjlighet för en större publik att få ta del av internationell forskning inom barncancer. Det känns fantastiskt att kunna erbjuda den här möjligheten, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden

En av forskarna som deltar vid årets Hopp&Framsteg är Kjeld Schmiegelow. Kjeld är professor och barnonkolog på Rikshospitalet i Köpenhamn. Han har i sin forskning haft stor nytta av NOPHO-registret, ett detaljerat register över barnleukemifall i Norden, och hans forskning om akut lymfatisk leukemi (ALL) får anslag av Barncancerfonden. ALL är den vanligaste cancerformen hos barn. Antalet barn som överlever sjukdomen har ökat, men för 15 procent av patienterna hjälper inte traditionell behandling. Kjeld Schmiegelows forskning går ut på att studera vad som gör att ett preparat kan ge så olika effekt hos enskilda patienter. Exempelvis är patienters ämnesomsättning en viktig faktor för att förstå hur mycket medicin som krävs för att bota cancer, med minsta möjliga risk för allvarliga biverkningar. Att bedriva forskning inom detta område är ett viktigt steg för att kunna erbjuda barn skräddarsydda behandlingar.

– Min forskning undersöker hur olika patienter fungerar och vad som gör att samma dos av ett preparat ger så olika effekt i olika kroppar. Genom att utgå och anpassa behandlingen utifrån varje barns unika förutsättningar hoppas vi kunna minska antalet återfall och rädda fler barn ifrån sin cancer, säger Kjeld Schmiegelow.

Om Hopp&Framsteg
Tid: 23 maj kl. 13.45-17.00
Plats: Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm
Läs hela programmet här

Kan du inte vara på plats?
Årets Hopp&Framsteg hålls på engelska och konferensen kommer att livesändas på vår webb.

Deltagande forskare
Gilles Vassal, MD professor, Institute Gustave Roussy, Paris, Frankrike
How to accelerate therapeutic innovation for children and adolescents with cancer?

Martha Grootenhuis, professor, Princess Máxima, Center for pediatric oncology, Utrecht, Nederländerna
E-health interventions supporting the needs of children with cancer, their siblings and parents

Kjeld Schmiegelow, MD, professor, University Hospital Rigshospitalet, Copenhagen, Danmark
Who am I treating when I treat a patient?