Insamlingskväll för banbrytande samarbete inom barncancervård

Den 26:e september är filantroper och entreprenörer inbjudna till en exklusiv informations- och insamlingskväll för att säkra den framtida finansieringen av enheten HOPE. HOPE står för Hematologisk Onkologisk Prövningsenhet och är en del av barncanceravdelningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm.

HOPE är resultatet av ett banbrytande samarbete mellan entreprenörer/filantroper, klinisk verksamhet och forskning. Stiftelsen Entrepreneurs for Good grundades av föräldrar som förlorat sitt barn i cancer. De ville arbeta för att rädda fler cancersjuka barn. Tack vare samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset, Karolinska institutet och Barncancerfonden invigdes den nya enheten HOPE på Astrid Lindgrens Barnsjukhus i april 2016. Till HOPE (Hematologisk Onkologisk Prövningsenhet) välkomnas barn från hela Sverige som behöver kompletterande cancerbehandling, utöver cellgifter och strålning, för att överleva.

Entrepreneurs for Good och Barncancerfonden har finansierat uppstarten av HOPE och enhetens första år. Det är första gången ett samarbete över gränserna mellan filantropi, klinisk verksamhet och forskning resulterar i en klinisk enhet. Och nu hoppas parterna på fler bidragsgivare. HOPE är identifierat av Henrik Grönberg (onkolog och KI:s prorektor) som den allra viktigaste satsningen för att bota barn från den sjukdom som skördar flest liv bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige.

HOPE möjliggör nya behandlingar mot barncancer i tidig fas. Genom HOPE kan Sveriges läkare också samverka effektivt med den europeiska organisationen ITCC (Innovative Therapies for Children with Cancer), den organisation som koordinerar internationella kliniska studier på läkemedel mot barncancer i tidig fas.

HOPE behöver finansiering
Karolinska universitetssjukhuset har låtit Astrid Lindgrens Barnsjukhus bygga upp HOPE – en uppstart som har finansierats av stiftelsen Entrepreneurs for Good och Barncancerfonden. Men det behövs åtskilliga miljoner för att driva HOPE, och därmed utvecklingen mot bättre överlevnad för barn med cancer, framåt.

Målet är att samla ihop pengar för att fortsätta hålla enheten i drift och att HOPE inom några år ska kunna finansiera sig genom akademiska anslag och subventioner från läkemedelsbolag – på samma sätt som dess motsvarighet för vuxna, Klinisk PrövningsEnhet på Karolinska Universitetssjukhuset.

Kvällens evenemang hålls på Karolinska Institutet, Aula Medica.
Kvällens moderator är Agneta Sjödin.

Läs mer om HOPE

Se filmen om HOPE

För mer information om HOPE, vänligen kontakta:
Johanna Malm, Entrepreneurs for good
e-post:johanna.malm@entrepreneursforgood.se
Telefon: 073- 987 43 11

För mer information om Barncancerfonden, vänligen kontakta:
Maria Tegin, Barncancerfonden
e-post: maria.tegin@barncancerfonden.se
telefon: 070-628 75 51

Om Entrepreneurs for Good
Entrepreneurs for Good – Inspired by Nelson är grundad av Fredrik och Johanna Malm vars 3-åriga son Nelson förlorade kampen mot cancer. Stiftelsen bildades 2015 och verkar i tätt samarbete med ledningen för barnonkologen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus och identifierar en konkret satsning i taget för att förbättra vården av cancersjuka barn i hela Sverige, underlätta för läkarna och bota fler. Stiftelsens första projekt, HOPE, påbörjades i januari 2015 och finansiella bidrag välkomnas. Gör din insättning till postgironummer 788099-0. Märk alltid din insättning med namn och e-postadress. Varmaste tack

Om Barncancerfonden
Barncancerfondens vision är att utrota barncancer. Efter att ha arbetat i drygt 30 år med att fler ska överleva klarar sig idag cirka 80 procent av barnen. Så sent som på 1970-talet var förhållandena de omvända. Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige – helt utan bidrag från stat, kommun eller landsting. Detta kan endast ske tack vare generösa bidrag från privatpersoner, företag och organisationer. Barncancerfonden är godkänd av Svensk Insamlingskontroll vilket garanterar att pengarna alltid går till rätt ändamål. Barncancerfondens plusgironummer är 90 20 90-0. Tack för ditt bidrag.