Hemsjukvård för barn med cancer ingen självklarhet

Möjligheten att få hemsjukvård för barn med cancer varierar stort över landet. En familj med ett cancersjukt barn i Östergötland har till exempel tillgång till väl fungerande hemsjukvård medan motsvarande familj i Uppsala län saknar samma möjlighet. Samtidigt pågår i Stockholm försök med att ge viss cytostatikabehandling till barn i hemmet. Frågan har uppmärksammats av Sveriges Radio under veckan genom inslag och reportage i Ekot, P1 Morgon och Studio Ett.

Torsdag 8 oktober sände Sveriges Radio ett Ekot-reportage om hemsjukvården för cancersjuka barn. I reportaget berättar Sofie Karlsson om sin son Victors sista tid i livet, då han tvingades vara på sjukhuset trots att familjen ville att han skulle få dö hemma, omgiven av sina syskon och familjens hundar. 
Reportaget följdes upp i programmet P1 Morgon med en utfrågning av sjukvårdsminister Gabriel Wikström där även Olle Björk, professor i barnonkologi och medicinskt sakkunnig för Barncancerfonden, medverkade.

– Barncancervården har förändrats så kraftfullt under de senaste 10-15 åren. De beslut som finns idag är gamla 80-talsbeslut om hur vården ska skötas och det funkar inte längre när behandlingarna är kraftigare med fler överlevare och fler akuta situationer. Man måste också lyssna på barnen och familjerna. Alla barn vill inte ligga på sjukhus och alla barn vill inte vara hemma, men de som vill måste få chansen, säger Olle Björk i inslaget och efterlyser en bättre organisation där landstingen på ett tydligare sätt tar helhetsansvaret för de cancersjuka barnen.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström riktade sig direkt till landstingen och kommunerna: 
– Ni måste fixa det här. Ni kan inte reda ut detaljerna först och låta patienterna vänta, ni måste se till att situationen blir den bästa för barnen i första hand, och sedan får ni reda ut detaljerna i efterhand. 

Länkar
Till inslaget i P1 Morgon

Till uppföljande inslag i Ekot


Landstinget i Uppsala lovar bättring
Efter reportaget om Victor meddelar landstinget i Uppsala att hemsjukvård för cancersjuka barn i livets slutskede ska erbjudas i tre av landstingets åtta kommuner från årsskiftet. Övriga fem kommuner ska kunna erbjuda hemsjukvård någon gång under 2016. 

Länk till Ekot
Till inslaget om landstinget i Uppsala


Fredag 9 oktober
 sände Ekot och Studio Ett ett reportage om en familj i Stockholm, vars tvååriga dotter Louise nu är ett av de barn som nu får möjlighet att få en del av sin cytostatikabehandling hemma. 

– Oftast är cytostatikabehandling så komplicerad, med illamående, flera mediciner samtidigt och risk för komplikationer, att det inte går att ge i hemmet, säger Arja Harila Saari som är sektionschef för barncancervården på Astrid Lindgrens barnsjukhus. 

I inslaget berättar Arja att många barn med cancer trots det skulle kunna få någon del av behandlingen i form av hemsjukvård, och att det vore positivt för att familjen som drabbats ska få ha ett så normalt liv som möjligt.

Länkar
Till Ekots inslag om att ge barn cytostatikabehandling i hemmet

Till längre inslag om Louise och hemsjukvården i Studio Ett


Olika förutsättningar över landet

Sveriges Radios har kartlagt förutsättningarna för hemsjukvård för barn med cancer. Kartan hittar du här.

Artikel i Barn & Cancer
Barncancerfonden publicerade en artikel om ojämlikheten inom hemsjukvården i egna tidningen Barn & Cancer under förra året. Här hittar du det aktuella numret av Barn & Cancer. Artikeln om cancersjuke Oliwer och hemsjukvården börjar på sidan 21.