​Gen spelar roll för tumörutveckling – nya forskningsresultat om neuroblastom

Forskare vid Karolinska Institutet och Ludwiginstitutet i Stockholm fick under måndagen sin studie publicerad i den medicinska tidskriften Developmental Cell. Av de barn som insjuknar i cancer i Sverige får ungefär 6 procent diagnosen neuroblastom. Neuroblastom drabbar främst spädbarn och barn i förskoleåldern. Det aktuella forskarlaget har studerat ett område på kromosom 1, som ofta saknas i neuroblastomceller. I nästan 20 år har forskare misstänkt att kromosom 1 kan innehålla en viktig tumörhämmande gen

Neuroblastom uppstår från samma ursprungliga celler, så kallade neurallistceller, som ger upphov till nervsystemet och andra vävnader. Mutationer i specifika gener kan ge en högre risk att utveckla tumörer i dessa celler. Forskargruppen bakom den aktuella studien har tidigare upptäckt att gener som är muterade i en del av tumörerna spelar en väsentlig roll för om neurallistceller lever eller dör. Neurallistceller som till följd av normal fosterutveckling borde ha dött genom så kallad programmerad celldöd kan undkomma sin "dödsdom" om de har förlorat KIF1B-β. Senare i livet kan mutationerna leda till att cellerna utvecklas till tumörceller.

– Slutsatsen är att KIF1B-β spelar en nyckelroll i att avgöra om neurallistceller och tumörer som utvecklas från neurallisten överlever eller dör. Kunskap om mekanismen som styrs av KIF1B-β kan så småningom få betydelse för utvecklingen av nya behandlingar av neuroblastom hos barn, säger Susanne Schlisio vid institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet och Ludwiginstitutet för cancerforskning i Stockholm.

Studien har genomförts med delfinansiering från Barncancerfonden, som är Sveriges enskilt största finansiär av barncancerforskning. Just nu pågår över 200 forskningsprojekt och 100 forskartjänster med finansiering från Barncancerfonden.

- Det är våra givare som gör all den här forskningen möjlig. Barncancer är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige och därför behövs det mer forskning. Varje gång vi får bevis på att forskningen går framåt känner jag att vi närmar oss vår vision: att utrota barncancer, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

Till nyheten på Karolinska Institutets webbplats

Till artikeln i Developmental Cell