​Forskareliten på plats när Karolinska firar 20 års framgångar i kampen mot barncancer

Idag inleds ett två dagar långt seminarium för att fira 20 års framgångsrik verksamhet vid Nordens första och största samordnade enhet för kliniknära barncancerforskning. Till jubileet kommer stjärnforskare från hela världen. Det blir föreläsningar, erfarenhetsutbyte och en kunskapsspäckad översikt av pågående barncancerforskning vid Karolinska Institutet. – Vi ser att forskarna ständigt gör upptäckter och framsteg som förbättrar behandlingar inom barncancerområdet, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef vid Barncancerfonden som stöder många av de forskningsprojekt som bedrivs vid den jubilerande enheten. Framstegen är självklart oerhört glädjande men vi är inte nöjda förrän alla barn överlever en cancerdiagnos.

Som representant för Barncancerfonden kommer Kerstin Sollerbrant själv att delta vid seminariet som lockat flera av världens främsta företrädare gällande barnonkologi och barncancerforskning till Stockholm.

– Det är enormt inspirerande att få möjlighet att lyssna till de människor som gör framstegen möjliga, säger hon.

Barncancerfondens pågående insatser för att få fram ny kunskap som kommer de sjuka barnen till gagn är rekordstora. Bara under 2014 ökade den totala satsningen på forskning om barncancer med 20 procent – från 162 miljoner året innan till 190 miljoner kronor. Vid Karolinska Institutet, som är ett viktigt centrum för forskning om barncancer, får under innevarande år 33 forskare ta del av drygt 30 miljoner kronor i anslag.

Till symposiet kommer några av världens ledande experter inom områden som barnleukemier, hjärntumörer och omvårdnad:

 

Stefan Pfister, Heidelberg, banbrytande translationell hjärntumörforskare som knyter samman klinik med modern molekylärbiologi. Han har skapat viktigt internationellt samarbete som lett till ny förståelse och nya behandlingar för barn med olika tumörer i centrala nervsystemet.
Kjeld Schmiegelow, Köpenhamn, kombinerar kliniska, farmakologiska, epidemiologiska och genetiska leukemistudier. Tidigare generalsekreterare för NOPHO, professor vid Rigshospitalet, föreläser om betydelsen av genetiken för canceruppkomst och dess inverkan på behandlingen.
Faith Gibson, London, pionjär inom internationell omvårdnadsforskning, professor vid Great Ormond Street Hospital for Children.
Karin Enskär, Jönköping, professor i omvårdnad, pionjär inom svensk och internationell omvårdnadsforskning.
Lutz Goldbeck, psykolog och professor från Ulm i Tyskland, forskare och specialist gällande hur sjukdom påverkar barn och familj samt hur så kallad coping fungerar.
Ann-Christin Syvänen, professor från Uppsala, forskar om leukemigenetik.
Kathy Pritchard-Jones, London, ledande barnonkolog och forskare i europeiskt samarbete, samverkan mellan forskare och kliniker, har utvärderat europeisk barncancerforskning, själv specialist på njurtumörer.
Gilles Vassal, Paris, ordförande för SIOP Europe som är Europas stora sammanhållande barnonkologiorgansiation, särskilt involverad i hur nya läkemedel ska kunna användas för barn. Han har bearbetat viktiga organ och myndigheter för nya bättre anpassade regleringar av läkemedelsstudier. Central för internationellt samarbete och nya hållbarhetsstrategier för europeisk barncancerforskning.
Peter Adamson, Philadelphia, professor och barnonkolog, ordförande för den nordamerikanska gemensamma barnonkologiorganisationen COG (Childrens Oncology Group) och ledande för studier hur nya biologiska analyser kan möjliggöra målstyrd behandling för barncancer, särskilt för de barn som drabbas av återfall.
Cecilia Petersen, generalsekreterare för den nordiska barnonkologiorganisationen NOPHO, beskriver möjligheter och utmaningar för samarbete inom Norden för bättre barncancerforskning och framtida vård och bot för drabbade barn.
Rob Pieters, barnonkolog och forskare från Rotterdam, Holland, som särskilt kommer att beskriva en ny organisation för barnonkologin i Holland där man centraliserar all barncancervård till ett (!) sjukhus i landet.
Jacek Toporski, barnonkologchef i Lund föreläser om hur barnonkologin ser ut i tredje världen med erfarenheter från ett samarbete mellan Sverige och Vietnam.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnder som även tar hjälp av externa specialister vid behov.

Sedan Barncancerfonden bildades för drygt 30 år sedan har över 2 miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Tegin, pressekreterare Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 60
E-post: maria.tegin@barncancerfonden.se

Kerstin Sollerbrant, forskningschef Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 19
E-post: kerstin.sollerbrant@barncancerfonden.se

 

 

 

Kontaktuppgifter, Karolinska InstitutetJournalister som vill delta kan kontakta Sabina Bossi på KI:s pressavdelning.
Telefon: 070-614 60 66
E-post: sabina.bossi@ki.se

Kontaktpersoner för symposiet vid Barncancerforskningsenheten är Per Kogner, Linda Ljungblad, Birgitta de Verdier, Mats Heyman, Pernilla Pergert och Margareta af Sandeberg.
Kontakt via professor Per Kogner, Barncancerforskningsenheten
Telefon: 070-571 39 07
E-post: per.kogner@ki.se