​Forskare finansierad av Barncancerfonden får eftertraktat EU-stöd

Fredrik Swartling forskar på barnhjärntumören medulloblastom vid Uppsala Universitet. Nu har han tilldelats eftertraktad finansiering från European Reseach Council.

Hans tjänst har under fyra år finansierats av Barncancerfonden som skrev om Fredriks forskning i Barncancerrapporten 2014. 

Tillsammans med forskarkollegor har han upptäckt att särskilda MYC-proteiner kan påverka celldelningen så att en hjärntumör uppstår. Genom att destabilisera dessa MYC-proteiner vid medulloblastom kan tumörens tillväxt hämmas. Det kan leda till nya behandlingsmetoder för de mest aggressiva hjärntumörerna.

Nu har Fredrik Swartling tilldelats ett Starting Grant från European Research Council, ERC, för projektet ”Molecularly defined models of human childhood brain tumors”. Projektet har valts ut i hård konkurrens. I årets utlysning av ERC Starting Grant kom nära 3300 ansökningar in. Bara 328 beviljades. Totalt får Swartlings projekt stöd på ungefär 1,5 miljoner Euro.

– Det innebär att jag under 5 år får EU-medel för att fortsätta forska på mekanismer bakom hur barnhjärntumörer uppstår och återfaller, förklarar Fredrik Swartling.

Större insamling finansierar mer forskning

Också på Barncancerfonden inkommer många ansökningar om forskningsfinansiering. Under 2014 var Barncancerfondens insamling större än någonsin tidigare. Det ledde till att den totala summan som delades ut i höstutlysningen kunde ökas från planerade 62,5 miljoner till hela 73 miljoner kronor.
– Samtidigt sökte forskarna finansiering på totalt 438 miljoner i höstutlysningen och vi var tvungna att gallra hårt bland en mängd riktigt bra projekt med stor potential. Vi hoppas att våra givare är lika engagerade nästa år så att vi kan fortsätta våra stora satsningar på forskning, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden.

– Det är otroligt viktigt att fortsätta driva forskning på barncancer för att kunna hjälpa fler barn. Jag är väldigt glad att även ERC uppmärksammar den forskning som Fredrik Swartling och hans team utför för att utveckla effektivare behandling av barn med medulloblastom, säger Sollerbrant.

Länkar: 
Pressrelease från ERC

Artikeln om Swartlings forskning återfinns på sidan 40 i Barncancerrapporten 2014.

Läs mer om forskning på Barncancerfondens webbplats