Förändrad design och innehåll när Barncancerfondens tidning nylanseras

Barncancerfondens tidning "Barn&Cancer" har fått en ny skepnad i innehåll och design. Genom förändringen vill Barncancerfonden stärka tidningens roll som informationskälla om barncancer hos allmänhet och beslutsfattare.

För den som drabbats av barncancer, själv eller som anhörig, underlättar det om omgivningen har kunskap och förståelse för vad det innebär. Sedan många år ger därför Barncancerfonden ut tidningen Barn&Cancer fyra gånger om året. Nu har tidningen genomgått en form- och innehållsmässig förändring.

– Vi vill med den nya tidningen än mer bidra till att öka kunskapen om barncancer och dess följder hos allmänheten. Jag skulle vilja säga att tidningen har genomgått den största förändringen hittills under dess drygt 30-åriga historia, säger Ylva Andersson, informationschef och chefredaktör för Barn&Cancer på Barncancerfonden.

Den nya tidningen vänder sig till en bredare målgrupp än tidigare; från att endast ha riktats till drabbade till att nu ha en oinsatt allmänhet mer i fokus. 

– Vi hoppas på så sätt att tidningen ska kännas relevant för fler. Men självklart kommer tidningen fortsatt vara ett stöd för drabbade familjer, där de kan känna igen sig och finna tröst eller hopp i andra drabbades berättelser. Den delen har inte förändrats, säger Ylva Andersson.

Det är contentbyrån OTW som tagit fram den nya designen på uppdrag av Barncancerfonden. Tidningen har både bytt storlek och fått ett nytt grafiskt manér.

– En grundidé för nya Barn&Cancer är att i texter, form- och bildspråk renodla cancerdrabbade barns och deras familjers berättelser. Kontrasterna mellan livets ljus och mörker är en röd tråd. Utifrån dessa berättelser beskriver tidningen Barncancerfondens arbete för att nå visionen om att utrota barncancer, säger Carl Hjelm, redaktör och projektledare på OTW.

Tidningen skickas till bland annat barncancerdrabbade familjer, vårdenheter, skolor, myndigheter och beslutsfattare. Första numret kommer ut i början av december. Den finns även att läsa som pdf på Barncancerfondens hemsida.   

Om barncancer

  • Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige. 
  • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp. 
  • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer. 
  • Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige.