​Fantastiskt resultat från Give-A-Day i fredags

Fredagen 10 april skänkte modekoncernen BESTSELLER hela sin omsättning till välgörande ändamål. Barncancerfonden fick ta emot 50% av de pengar som kunder handlade för i Sverige. Resterande 50% går till internationella projekt.

Handeln i BESTSELLERs butiker ökade markant under fredagen och när allt hade räknats ihop kunde deras Commercial Manager Linda Ögren lämna över en check på 2 451 258 kronor till Barncancerfonden och verksamhetschef Per Leander (se bilden).

- Linda har berättat för oss om det stora engagemang de såg i sina butiker under fredagen. De märkte att många kunder passade på att handla lite extra när de visste att pengarna skulle gå till oss. Det tar vi till oss och vi är otroligt tacksamma, dels för att vi får ta del av pengarna från det här initiativet men också för att så många valde att handla under den här dagen, säger Per Leander.

De 2,4 miljoner kronor som Barncancerfonden får från BESTSELLER motsvarar drygt 5 årstjänster för syskonstödjare. Barncancerfonden finansierar syskonstöd vid samtliga sex barncancercenter i Sverige, samt vid Sveriges enda barnhospice Lilla Erstagården. När ett barn insjuknar i cancer finns det ofta syskon som hamnar i skymundan, som tvingas förstå svåra saker och hantera starka och motstridiga känslor. Syskonstödjarna finns på barncancercentren varje dag för att möta och ta hand om syskonen och hjälpa dem igenom den svåra tiden.

- För 2,4 miljoner kan vi finansiera syskonstöd över hela landet, det är ett stöd som verkligen behövs i de familjer där ett barn drabbas av cancer, säger Per Leander.