Barncancerfondens forskningschef, Kerstin Sollerbrant, blir ledamot i Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för avancerade terapier.

EU-uppdrag till Barncancerfondens forskningschef

Barncancerfondens forskningschef Kerstin Sollerbrant blir ledamot i Europeiska läkemedelsmyndighetens kommitté för avancerade terapier. För Barncancerfonden innebär det en ytterligare möjlighet att påverka utvecklingen av nya behandlingar för barn med cancer.

Barncancerfonden har en nollvision - alla barn ska överleva cancer. För att nå visionen krävs samverkan på internationell nivå så att barn med cancer ska få tillgång till nya mediciner och behandlingar. Där spelar Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA, en viktig roll. Myndigheten har som sitt främsta uppdrag att godkänna nya läkemedel i EU. Nu står det klart att Barncancerfondens forskningschef, Kerstin Sollerbrant, tar plats som ledamot i EMAs kommitté för avancerade terapier. 

 Det känns fantastiskt roligt att få bli en del av EMAs viktiga arbete. För att fler barn ska botas från sin cancersjukdom och dessutom leva sitt liv utan sena biverkningar krävs helt nya typer av avancerade behandlingar, och jag ser fram emot att få lyfta barnperspektivet på europeisk nivå, säger Kerstin Sollerbrant. 

Kerstin Sollerbrant är ordinarie ledamot från och med 1 juli 2019 och är invald på tre år. 

Om barncancer

  • Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige. 
  • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp. 
  • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer.