Etiska förhållanden i barncancervården - Ny nationell studie

Att vårda barn som drabbats av cancer medför svåra etiska ställningstaganden i den dagliga vården. Många sjuksköterskor som vårdar barn med cancer på Astrid Lindgrens barnsjukhus upplever att de bara ibland kan ge den etiskt god vård som de själva önskar, enligt forskning gjord vid Karolinska Institutet. – Det finns tre alternativ för personalen, att försöka förändra läget, blunda för problemet eller sluta, säger Pernilla Pergert, som ser de etiska problemen som en förklaring på den stora personalomsättningen inom barncancervården.

Studien som gjordes vid Astrid Lindgrens barnsjukhus undersökte det etiska klimatet i vården av barn med cancer. Bland de 89 personer som deltog i studien saknade mer än en fjärdedel tid för etisk reflektion. 
– Det är tufft i vården i stort, det är brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.Utrymmet för den nödvändiga dialogen och reflektionen vid etiska ställningstaganden minskar eftersom den direkta vården av patienten måste prioriteras, förklarar Pernilla Pergert, legitimerad sjuksköterska och medicine doktor på barncancerforskningsenheten vid Karolinska Institutet.

Nu ska Pernilla Pergert, tillsammans med sin forskargrupp genomföra en nationell studie, som finansieras av Barncancerfonden under tre år. Syftet är att undersöka situationer som leder till moralisk stress, hur vanliga de situationerna är och vilken påverkan de har på sjukvårdspersonalen.
– Vi ska också undersöka faktorer i arbetsmiljön som kan hjälpa personalen att hantera etiska problem. Resultaten hoppas vi ska ge ett underlag för att göra förbättringar i vården, säger Pernilla Pergert.

Pernillas forskning i Barncancerfondens podcast
Hör Pernilla berätta mer om sin forskning i Barncancerfondens podcast

Barncancerrapporten 2015
Pernilla Pergerts forskning presenteras i Barncancerrapporten 2015. Rapporten lanseras vid ett seminarium på Barncancerfondens kansli idag. Följ seminariet via webbsändning eller titta i efterhand på http://www.barncancerfonden.se/barncancerrapporten/seminarium/

Rapporten finns för gratis nedladdning här fr.o.m. idag http://www.barncancerfonden.se/barncancerrapporten

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Pernilla Pergert, forskare
Telefon: 070-664 48 07
E-post: pernilla.pergert@ki.se

Maria Tegin, pressansvarig på Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 60
E-post: maria.tegin@barncancerfonden.se