En dag att uppmärksamma palliativ vård

Idag, torsdag den 9 oktober är det World Hospice and Palliative Care Day – en dag då vård i livets slutskede uppmärksammas över hela världen. Cancer den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige.

Barncancervården har under de senaste trettio åren förbättrats avsevärt och idag överlever 80 procent av barnen. I var femte familj sker fortfarande det otänkbara. I Sverige finns ett barnhospice specialiserat på att vård av döende barn, Lilla Erstagården i Stockholm. Där finns personal med en unik kompetens och erfarenhet, för att ge barnen och deras familjer en så trygg tid som möjligt under deras sista veckor och dagar tillsammans. 

För syskon är det en traumatisk upplevelse att stå bredvid och se på när deras bror eller syster ligger för döden. För att hjälpa syskonen finansierar Barncancerfonden två halvtidstjänster som syskonstödjare på Lilla Erstagården. Syskonstödjarna arbetar med att ta hand om syskonen, se deras behov, stötta på bästa sätt och svara på frågor.

Barncancerfonden har genom åren också delat ut pengar till forskning inom palliativ vård. 

När livet går i bitar 
Barncancerfonden har tagit fram en bok som sorg och sorgebearbetning för familjer och andra anhöriga som förlorar ett barn. Boken Ett steg i taget - när livet går i bitar finns att beställa kostnadsfritt på Barncancerfondens webbplats 

Flera aktörer uppmärksammar denna dag
Under dagen den 9 oktober hålls seminarier och paneldebatter runt om i landet för att sätta fokus på hospice och palliativ vård. Stockholms sjukhem och Stockholms akademiska forum är exempel på två aktörer som arrangerar öppet hus respektive seminarium. 

Stockholms Sjukhem: http://www.stockholmssjukhem.se/Om-oss/Aktiviteter/World-Hospice--Palliative-Care-Day/ 

Stockholms akademiska forum: http://www.staforum.se/verksamhet/nyheter-och-evenemang/evenemang-kalendarium/world-hospice-palliative-care-day-2014-a-student-seminar-1.204664