Emma Tham vid Karolinska Institutet beviljas tre miljoner till förbättrad diagnostik av barn med cancer

Barncancerfonden har beslutat att bevilja 150 miljoner i anslag till svensk barncancerforskning. Medlen går till forskare som kan skapa kraft och kontinuitet i forskningen om barncancer. Emma Tham vid Karolinska Institutet beviljas 3 000 000 kronor under tre år för forskning kring att testa cellfritt tumör DNA (vätskebiopsi) för förbättrad diagnostik och uppföljning av barn med cancer.

– Jag är både glad och stolt över att få möjlighet att fortsätta min forskning. Idag lämnar alla barn med akut leukemi regelbundna benmärgsprover för att följa effekten av behandling och barnen måste sövas för detta. Vi önskar utvärdera om ett enkelt blodprov skulle kunna ersätta en del av dessa benmärgsprover men fortfarande vara ett tillförlitligt sätt att följa behandlingssvar. Alla barn med leukemi får en behandling som även riktas mot centrala nervsystemet. Detta eftersom vi vet att hos många barn har cancercellerna spridit sig till hjärnan något som inte upptäcks av dagens metoder. Vi vill studera om ctDNA-analys kan identifiera de barn som verkligen har spridning till hjärnan och skall behandlas medan de som inte har det då kan slippa onödiga hjärnbiverkningar, säger Emma Tham, forskare vid Karolinska Institutet.

– Trots att allt fler överlever barncancer innebär många diagnoser fortfarande en dödsdom. Tack vare gåvor från privata aktörer bidrar vi till forskning som kan ge svar och lösningar för de allra svåraste fallen. Dessutom premieras forskning som leder till att de barn som överlever ges bättre möjligheter i livet efter att de tillfrisknat, säger Thorbjörn Larsson, generalsekreterare för Barncancerfonden.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens oberoende forskningsnämnder.
 
Sedan Barncancerfonden bildades för nästan 40 år sedan har mer än 3,5 miljarder kronor gått till forskningen om barncancer.

För mer information om Barncancerfondens tilldelning av forskningsanslag kontakta Johannes Hylander, presskontakt Barncancerfonden, telefon: 070-949 11 92.