​De vann Barncancerfondens journalistpris 2014

Under måndagen delade Barncancerfonden ut sitt journalistpris för de bästa skildringarna av barncancer. Vinnare bland tryckta medier var granskningen av barncancervården i Stockholm i Dagens Nyheter i slutet av augusti 2014, där reportern följt cancersjuka Lily som under sin tuffa behandling slussats runt mellan olika sjukhus. Bland etermedier vann ett tv-reportage från Lilla Aktuellt som sändes i februari 2014 och som visar vikten av stödet från kompisar. Dessutom tilldelades Hallandsposten ett hedersomnämnande för sin omfattande reportageserie som belyser barncancer ur en mängd olika perspektiv.

Priset delas ut för tionde året i rad och de två vinnande bidragen får 25 000 kronor vardera. 

– Kampen mot barncancer är beroende av publicitet. Dels i syfte att skapa ökad förståelse och kännedom om de utmaningar som möter de drabbade barnen och deras familjer men också i insamlingssyfte. Juryn är enig om att årets vinnare på ett bra och insiktsfullt sätt skildrar hur barncancer - på olika vis - lämnar spår, säger Ylva Andersson, informationsansvarig på Barncancerfonden och medlem i journalistprisjuryn.

Vinnare tryckt media
Barncancerfondens journalistpris 2014 i kategorin tryckt media går till Dagens Nyheter för det granskande reportaget Här börjar Lillys långa resa i vården, av Marijana Dragic. Reportaget lyfter, ur flera perspektiv, krisen inom barncancervården i Stockholm.

Juryns motivering: En skildring av ett angeläget problem för alla som drabbas av barncancer. Reportaget visar barnets perspektiv likväl som syskonets och betonar vikten av trygghet under en svår behandling. Kritiken mot vården och de ansvariga politikerna är skarp samtidigt som den kompetenta vårdpersonalen och deras omsorg för barnen uppmärksammas. Fina och omedelbara bilder hjälper till att förmedla känslan av hur uppslitande det är för ett barn att flyttas runt mellan sjukhus och avdelningar för att kunna få sin livsviktiga vård, och ingen lämnas oberörd.

Reportaget finns på DN:s webbplats

Vinnare etermedia
Barncancerfondens journalistpris 2014 i kategorin etermedia går till Lilla Aktuellt, SVT för reportaget Bästa vänner trots sjukdomen, av Josephine Hattevig. Ett reportage om Robin, som tillfrisknat från leukemi, och hans kompis Max som funnits vid Robins sida under hela sjukdomstiden.

Juryns motivering: Med ett varmt porträtt av två pojkars vänskap visar Lilla Aktuellt vikten av att ha stöd från sina vänner när man är sjuk och inte kan vara i skolan som vanligt. Kompisen Max är en god förebild för hur man kan vara en bra och närvarande kompis och inte rygga undan från det svåra och skrämmande. Tillsammans visar Robin och Max hur viktig vänskapen är för alla barn, i synnerhet när man är sjuk.

Reportaget kan du se på Lilla Aktuellts webbplats

Hedersomnämnande
Juryns hedersomnämnande går till Hallandspostens som i en artikelserie om tjugo artiklar av Anders Holmer har belyst barncancerfrågan ur flera olika perspektiv.

Juryns motivering: Hallandsposten har under 2014 gjort en enorm insats för att sprida kunskap och information kring barncancer och dess följder, alltid med grund i korrekta fakta. De många artiklarna av Anders Holmer har belyst många olika aspekter av barncancer, visat barnen som drabbas, forskarna som försöker hjälpa och lyft de engagerade privatpersoner som samlar in pengar till Barncancerfonden.

Om Barncancerfondens journalistpris
Barncancerfonden delar varje år ut sitt journalistpris till de bästa reportagen i ämnet barncancer som har publicerats under det gångna året. Barncancerfondens journalistpris omfattar två kategorier; tryckta medier och etermedier.

Juryn för 2014 års journalistpris bestod av: Kattis Ahlström, journalist och generalsekreterare för Bris, Ylva Andersson, informationsansvarig på Barncancerfonden, Susan Pfeifer, professor i pediatrisk onkologi, Carlos Rojas, journalist som driver byrån Miklo samt Anki Wide Karlsson, författare och själv mamma med erfarenhet av barncancer. Juryn har bedömt reportagen utifrån innehåll, förståelse, tillförlitlighet samt språk.