Barnen får inte glömmas bort när vården utvecklar medicinsk teknik

Nu tar Barncancerfonden nästa steg i en medveten satsning på att utveckla den medicinska teknik som krävs för avancerad vård och behandling av cancersjuka barn. Tisdagen den 21 maj samlas tekniker, företagare och kliniskt verksam vårdpersonal till en brett upplagd konferens på Ingenjörsvetenskapsakademien i Stockholm. Syftet är att ytterligare lyfta den framgångsrika barncancervården i Sverige. – Det pågår omfattande utveckling på det medicintekniska området inom svensk sjukvård, men det är lätt att barnen glöms bort, säger professor Olle Björk, generalsekreterare på Barncancerfonden.

En stor del av modern barncancervård handlar om att dra nytta av framsteg på det tekniska området för att förbättra till exempel strålbehandling eller kirurgiska ingrepp.

Barncancerfonden har redan tidigare uppmärksammat frågan genom att utlysa en ny typ av forskningsanslag till gränsöverskridande samarbeten där forskare inom medicin och teknik tillsammans får möjlighet att utveckla innovativa lösningar på medicinska problem.

– Det intensiva teknikutvecklande arbete som redan pågår är till största delen inriktat på vuxna patienter, säger professor Olle Björk. Genom att både satsa på särskilda forskningsanslag för medicinteknik och brett upplagda tvärprofessionella konferenser vill vi fokusera på de särskilda medicintekniska behov som finns runt ett cancersjukt barn.

Vid konferensen på tisdag medverkar en rad högprofilerade forskare inom det svenska barncancerområdet. Stefan Söderhäll, överläkare vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, talar om behovet av medicinteknisk utveckling inom barnonkologin, och Karin Mellgren, överläkare vid Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus i Göteborg, belyser behoven av medicinsk teknik vid stamcellstransplantation av barn.

En särskild del av konferensen ägnas åt implementering av innovationer i vården och modereras av Bertil Guve, teknisk doktor och chef för Centrum för Teknik i Medicin och Hälsa som drivs gemensamt av Karolinska Institutet, KTH och Stockholms läns landsting. Bertil Guve har under lång tid drivit satsningar för att lösa angelägna problem inom barnonkologin.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Sedan Barncancerfonden bildades för 30 år sedan har närmare 2 miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.

För mer information, vänligen kontakta:
Marika Cassel, Forskningssamordnare, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 38
E-post: marika.cassel@barncancerfonden.se

Ylva Andersson, PR-chef, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 06
E-post: ylva.andersson@barncancerfonden.se