Barncancervården i Stockholm ska bli bättre - men först ska 27 nya sköterskor rekryteras

Nu är det mindre än ett år kvar tills dess att Nya Karolinska Sjukhuset öppnar sina lokaler. Barncancervården i Stockholm kommer att inhysas i det nybyggda sjukhuset där man nu färdigställer en avdelning med 22 vårdplatser. Det är en stor skillnad jämfört med dagens 14 platser. Men fler sjuksängar är inte hela lösningen, det behövs också god bemanning med specialiserad personal.

Stockholms Läns Landsting har tidigare beslutat att satsa ytterligare 32 miljoner kronor på barncancervården. Svante Norgren, som är divisionschef för Astrid Lindgrens barnsjukhus, berättade i veckan för Sveriges Radio P4 Stockholm att sjukhuset tack vare dessa förutsättningar nu har påbörjat ett arbete med att rekrytera och skola in den personal som behövs innan barncancervården flyttar till de nya större lokalerna under hösten 2016.

Trots att läget ser ljus ut så är det mycket som måste göras innan löftena om förbättringen av barncancervården blir verklighet. För att täcka personalbehovet till nästa höst behöver man just nu rekrytera 17 sjuksköterskor och tio barnsköterskor.

Larmrapporterna om barncancervården i Stockholm har avlöst varandra de senaste åren. Avdelningen har lidit brist på specialutbildad personal och personalomsättningen har varit hög. Ibland har man inte kunnat hålla samtliga 14 vårdplatser öppna och barn har istället varit tvungna att vårdas på andra avdelningar där barncancerkompetens kanske helt saknas. Barn och familjer har också varit tvungna att resa till andra barncancercenter för att få vård, främst till Uppsala och Linköping. Den trygghet som både cancerdrabbade barn och deras föräldrar behöver har blivit lidande.

Många familjer har ifrågasatt patientsäkerheten när barnen "slussas runt". Barncancerfonden Stockholm Gotland har tillsammans med familjer och sjukhuspersonal arbetat med opinionsbildning i regionen och fört dialog med sjukhusledningen om hur läget ska kunna förbättras.

– Det är mycket glädjande och verkligen på tiden, platserna utlovades för länge sedan. Det är på tiden att marginalerna är på barnens sida, kommenterade Carina Kampe, ordförande för Barncancerfonden Stockholm Gotland, i SVTs regionala nyheter tidigare i veckan.

Till nyheten på svt.se