Barncancervården i Stockholm är fortfarande eftersatt

Under vecka 23 debatterades barncancervården i Stockholms län på Expressens debattsidor. Vården av cancersjuka barn vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, som är ett av landets sex barncancercenter, har fått skarp kritik under flera år. Föräldrar vittnar om tidsbrist som leder till misstag när personalen pressas till bristningsgränsen, och att bristen på kontinuitet gör situationen närmast ohållbar. Avdelningen för barncancer har länge haft uttalade bemanningsproblem och som en följd av det haft för få vårdplatser, och barn har tvingats vänta på akuten eller vårdas på andra avdelningar. Här sammanfattar vi den senaste veckans debatt och länkar till de olika inläggen.

Det första inlägget i debatten publicerades 31 maj och i det skrev Ina Finnström om bristerna i barncancervården på Astrid Lindgrens barnsjukhus, där hennes dotter Meja har behandlats för neuroblastom. Artikeln förklarar bristen på kontinuitet och hur föräldrar tvingas hålla reda på alla behandlingar, annars riskerar det att bli fel. Ina Finnström riktar sig direkt till politikerna och ställer frågan om det verkligen kan vara meningen att vården för barn med cancer ska vara så som den är idag.

Såhär skrev Carina Kampe, ordförande i regionala föreningen Barncancerfonden Stockholm Gotland, i en kommentar till den första artikeln:

”Först och främst; Tack Ina för att du orkar berätta. Vi håller med dig. Så här kan vi inte ha det. 
I september 2014 utlovade Stockholms läns landsting en extra satsning på barncancervården och fler vårdplatser. Men dessa löften kom först efter otaliga artiklar om familjer som drabbats av kapacitetsbristen, Barncancerfonden Stockholm Gotlands namninsamling och debattartiklar. Det har gått åtta månader sedan dess. Det går för långsamt.
Några nya vårdplatser har inte öppnats och cancersjuka barn hänvisas fortfarande till vårdavdelningar. Cancersjuka barn hänvisas till akuten. Det är inte okej.
Vården kämpar med sjuksköterskebristen. Barnen kämpar för sina liv. Kapacitetsbristen på Astrid Lindgrens barnsjukhus är resultatet av fler års marginalpress. Förra året var det i Stockholm över hundra barn som insjuknade jämfört med 80 året innan.

Marginalerna behöver vara på vår sida för en gång skull.
Våra krav för en trygg barncancervård står fast. Du hittar dem på vår hemsida.”

Som ett svar på Ina Finnströms artikel skrev Ella Bohlin (KD) äldre- och sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, en text där hon berättar om vilka satsningar som gjorts, görs och planeras inom cancervården i länet. Ella Bohlin ger också exempel från Astrid Lindgrens barnsjukhus som visar att personalläget är bättre än på länge och att färre barn hänvisas vidare än tidigare.

Tredje inlägget var en text av Lisa Ståhls om hennes treåriga dotter Majken som behandlas för leukemi på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Lisa Ståhl skrev om hur barncancervården brister och att hon därför tvingas gå in i rollen som projektledare för dotterns livsviktiga vård:

det fjärde inlägget i denna debatt skrev Svante Norgren, chef för Astrid Lindgrens barnsjukhus, om hur sjukhuset arbetar stenhårt för att alla barn och föräldrar ska kunna känna sig trygga inom barncancervården. Svante Norgren skrev också om vilka förbättringar som är att vänta när Nya Karolinska sjukhuset står klart under 2016.

Slutrepliken i debatten,för den här gången, publicerades 8/6. I repliken vänder sig Lisa Ståhl direkt till Svante Norgren efter att ha läst hans text, och skriver att han inte förstår de problem som finns inom barncancervården idag och att barnen inte kan vänta på att ett nytt sjukhus står klart.

Expressen noterar i slutet av texten att Svante Norgren och Lisa Ståhl kommer att ha ett möte för att diskutera frågan om kontinuitet i vården och hur den kan förbättras inom de ramar som råder.