Barncancerfondens journalistpris till Nathalie Nasr

Barncancerfondens journalistpris går i år till Nathalie Nasr för hennes artikel "Patienten i ett nära perspektiv" i Sydsvenska Dagbladet. Priset delades ut på Internationella Barncancerdagen, 15 februari, på Tekniska Museet i Stockholm.

Tidigare vinnare har skildrat livet för en familj som är drabbad av barncancer. I år var det ett personligt porträtt av en forskare som vann juryns hjärta. Artikeln beskriver på ett intressant och målande sätt den unga Lundaforskaren David Gisselssons vardag. Han forskar bland annat om hur man bättre ska kunna förutse förloppet hos barn som fått cancer. Nathalie Nasr belönas med 25000 kronor.

- Artikeln ger en fängslande och lättbegriplig bild av forskarens vardag och funderingar. Vi välkomnar att forskning, som kan verka torrt och svårt, synliggörs på det här personliga sättet. Nasr lyckas verkligen väcka nyfikenheten hos läsaren, säger Ylva Andersson, informationsansvarig på Barncancerfonden.

Barncancerfondens journalistpris delas varje år ut till bästa reportage i ämnet barncancer, som publicerats i tryckt media. Bidragen bedöms utifrån förståelse, innehåll, tillförlitlighet och språk.

- Det är en ära att få ta emot Barncancerfondens Journalistpris. Särskilt med tanke på arbetet som Barncancerfonden bedriver och skillnaden det kan göra för barn och deras familjer. Utmärkelsen kommer att inspirera mig i mitt fortsatta skrivande, säger Nathalie Nasr.

Totalt var 14 bidrag nominerade och i toppen fanns även bidragen "Hur bär man insikten om att kanske förlora sitt barn?" av Lotten Wiklund, publicerad i Amelia nr 1 förra året och "Det var lite som om han tröstade oss" av Mia Karlsson, publicerad i Expressen 17 maj förra året.

Juryns motivering:
Nathalie Nasr målar ett personligt, varmt och inspirerande porträtt av en ung forskare. Nasr lyckas på ett sällsynt sätt göra forskarens vardag begriplig. Med ett ledigt språk och ett lättsamt anslag låter hon Gisselsson reflektera kring sina drivkrafter, sin bakgrund, etiska frågeställningar och baksidorna med jobbet. Med detta lyckas hon väcka stor nyfikenhet kring hans arbete. Hon har närmat sig ett till synes torrt ämne med sådan skicklighet att hon med största sannolikhet nått en målgrupp som annars inte är den självklara läsaren. Att detta i sin tur leder till en ökad förståelse för vikten av forskning gör att Nasr på alla sätt utgör envärdig vinnare.

Årets jury bestod av:
Kattis Ahlström, journalist 
Johan Hederstedt, Barncancerfondens styrelseordförande
Ildikó Márky, professor, barnonkolog och författare
Ylva Andersson, informationsansvarig, Barncancerfonden
Jessica Runemark, informatör, Barncancerfonden

För mer information vänligen kontakta:
Jessica Runemark, informatör, Barncancerfonden
Tfn 08-584 209 24
E-post: jessica.runemark@barncancerfonden.se