Barncancerfonden tar sikte på ny strategi för forskningsfinansiering

Nu tar Barncancerfonden fram en ny strategi för att utveckla arbetet med forskningsfinansiering.

Arbetet kommer att drivas av bland annat forskaren och läkaren Jonas Abrahamsson som är ny ordförande i Barncancerfondens forskningsnämnd och förväntas läggas fram för styrelsen vid årets slut.

Under 2019 har Barncancerfonden genomfört en extern utvärdering av forskningen och forskningsfinansieringen. Utifrån identifierade utvecklingsområden har styrelsen beslutat om en handlingsplan där den nya strategin för forskningsfinansiering är det första steget.

– Vi har gjort en gedigen extern utvärdering och ska nu omsätta den i en framtida strategi. Tillsammans med Jonas Abrahamsson kommer vi att ta fram en strategi som gör att den forskning vi finansierar i ännu högre grad når våra gemensamma mål, säger Barncancerfondens ordförande Jens Schollin.

I samband med framtagandet av strategin får Kerstin Sollerbrant en nyinrättad roll som senior expert och lämnar därmed uppdraget som chef för Barncancerfondens forskningsavdelning.

Katarina Gold, idag avdelningschef för Råd och stöd på Barncancerfonden, blir tillförordnad chef för forskningsavdelningen jämte sitt nuvarande uppdrag.

Den nya strategin beslutas av Barncancerfondens styrelse i slutet av 2020.