Barncancerfonden storsatsar på lovande forskare

I sin vårutlysning anslår Barncancerfonden en rekordstor summa på 62,3 miljoner kronor för att låta forskare med särskilt lovande projekt få ägna sig helhjärtat åt forskning om barncancer. Tack vare satsningen kan 31 forskare över hela landet nu lägga in ytterligare en växel i sina projekt. – Vi har kommit långt och 80 procent av barnen överlever, men det svåraste arbetet återstår, vi vill att alla barn ska överleva, säger Olle Björk, professor i barnonkologi och generalsekreterare för Barncancerfonden.

Varje dag insjuknar ett barn i cancer i Sverige. De vanligaste formerna av barncancer är leukemier och hjärntumörer, cancertyper som tillsammans står för mer än hälften av alla diagnoser.

Barncancerfondens forskningsnämnder har precis beviljat 62,3 miljoner kronor till 31 olika forskartjänster.

Rekordstor ökning mot föregående år
Att finansiera forskartjänster på olika nivåer är ett sätt att skapa kraft och kontinuitet i forskningen på barncancerområdet. I vårutlysningen 2014 satsar Barncancerfonden totalt 62,3 miljoner kronor på 31 tjänster på olika nivåer i hela landet. Det innebär en ökning på 64 procent jämfört med 2013 då motsvarande summa var 37, 6 miljoner.

– Utvecklingen har varit fantastisk, men det räcker inte, säger Olle Björk. Vår vision är att utrota barncancer. Därför är det glädjande att givarnas stöd ger oss möjlighet att satsa så mycket på forskare som koncentrerat och långsiktigt kan driva det här viktiga arbetet vidare.

Forskartjänster: barncancersjukdomar i centrala eller perifera nervsystemet (NBCNS)
Inom området barncancersjukdomar i centrala eller perifera nervsystemet beviljas tio tjänster.

- En forskarassistenttjänst på fyra år
- Tre personer har beviljats kliniska forskarmånader
- Sex postdoktortjänster på två år

Forskartjänster inom området barncancersjukdomar (exklusive NBCNS)
Inom området barncancersjukdomar beviljas 21 tjänster.
- Tre forskartjänster på sex år
- Fem forskarassistenttjänster på fyra år
- Elva postdoktortjänster på två år
- Två postdoktortjänster på fyra år med hemvändandepeng

De tjänster som beviljats går till Karolinska institutet, universiteten i Göteborg, Lund, Uppsala, Umeå och Köpenhamn samt till Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset. 

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens oberoende forskningsnämnder.

På Barncancerfondens hemsida finns mer statistik kring anslagen, till exempel tjänster per lärosäte.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Tegin, pressekreterare, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 60
E-post: maria.tegin@barncancerfonden.se