När ett barnbarn blir sjukt väcks ofta många tankar. Nu startar Barncancerfonden samtalsträffar där mor- och farföräldrar får mötas.

Barncancerfonden startar samtalsträffar för mor- och farföräldrar

När ett barn drabbas av cancer påverkas hela familjen. För mor- och farföräldrar blir sorgen dubbel – sorg över det sjuka barnbarnet, men också över vad det egna barnet nu tvingas gå igenom. Nu startar Barncancerfonden samtalsträffar där mor- och farföräldrar kan mötas och få stöd.

När ett barn får ett cancerbesked är det många mor- och farföräldrar som beskriver en känsla av vanmakt. Därför startar Barncancerfonden tillsammans med de regionala barncancerföreningarna nu samtalsträffar för mor- och farföräldrar vars barnbarn behandlas för någon form av cancer.

Under träffarna får deltagarna möta andra i samma situation och prata om hur det är att vara mor- eller farförälder till ett svårt sjukt barn, vad som händer med föräldrar och syskon och hur man stöttar och avlastar familjen – utan att gå för långt i sin välvilja.

- Det viktiga är att mor- och farföräldrar blir sedda och får komma till tals. Men också att de får förståelse för sin roll. Vissa blir överambitiösa och kan nästan ta över föräldrarnas roll medan andra istället kan dra sig tillbaka. Vi vill uppmuntra dem till att kunna hjälpa till på en bra nivå, säger Lennart Björklund, psykoterapeut och auktoriserad socionom som kommer leda samtalsträffarna.

Bär på dubbel sorg

Ett cancerbesked innebär att livet drastiskt förändras. För många kan det vara svårt att ta till sig all information till en början, medan andra vill veta så mycket det bara går. Redan idag vänder sig många oroliga och undrande mor- och farföräldrar till Barncancerfonden.

- Mor- och farföräldrar drabbas av dubbel sorg, både för sitt barnbarn och för sitt eget barn. Med de här träffarna hoppas vi kunna förbättra vårt stöd till en grupp anhöriga som ofta hamnar lite i skymundan, säger Kärstin Ödman Ryberg, rådgivare på Barncancerfonden.

Här hålls träffarna

  • Linköping, 15 september
  • Åkarp, 5-7 oktober
  • Göteborg, 13 oktober
  • Stockholm, 20 oktober
  • Umeå, 27 oktober

Läs mer på respektive förenings hemsida: barncancerfonden.se/lokala-foreningar.

Om barncancer

  • Nästan varje dag insjuknar ett barn i Sverige i cancer.
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år i Sverige.
  • Den genomsnittliga överlevnaden för barn med cancer är 80 procent, men det varierar mycket beroende på cancertyp.
  • Barncancerfondens vision är att utrota barncancer.

Kontaktperson

Ellinor Prawitz
Presskommunikatör
08-584 209 27
ellinor.prawitz@barncancerfonden.se