Barncancerfonden slår larm i ny rapport - Överlevnaden har stått stilla i 15 år

Nu presenterar Barncancerfonden en helt ny rapport om barncancer. Trots stora framgångar i behandlingen av barn med cancer har överlevnaden i leukemi, den vanligaste cancerformen bland barn, stått stilla på samma nivå i 15 år. – Vi har hunnit långt när 80 procent av barnen överlever, men nu tycks vi ha nått en platå utan påtaglig förbättring, säger Olle Björk, professor i barnonkologi och generalsekreterare för Barncancerfonden. Det är allvarligt och nu måste det till en kraftsamling från alla aktörer för att rädda fler barn som drabbas av cancer.

Det är första gången som Barncancerfonden presenterar en rapport över aktuell forskning och beskriver de viktigaste forskningsprojekten som pågår runt om i landet. I år fokuserar rapporten på leukemi, den vanligaste cancerformen som drabbar barn.

Sedan 1970-talet har det skett dramatiska förbättringar inom barncancerområdet – från att tre av fyra barn som insjuknade i cancer dog – till dagens situation när 80 procent av barnen räddas. Varje år insjuknar ungefär 300 barn och ungdomar i cancer i Sverige – i hela världen är siffran 250 000.

– Vi kan inte nöja oss med gamla segrar. Utvecklingen har varit fantastisk, men det räcker inte. Därför tar vi ansvar och slår larm, säger Olle Björk i ledningen för Barncancerfonden.

Cancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige, och Olle Björk går så långt att han menar att barncancervården med nuvarande läkemedel och behandlingsformer nått vägs ände:

– För att nå längre måste vi bli ännu bättre på att specificera varje sjukdoms specifika art mer precist än idag. Vad som krävs är bättre möjligheter för diagnostik, utveckling av nya behandlingsformer och nya sätt att kombinera läkemedel, säger han. Det innebär att vi måste satsa ännu mer på forskning på alla nivåer och att barn med cancer alltid ska vårdas av specialister.

Barncancerfondens ambitioner kräver samverkan mellan alla aktörer inom vård och forskning, menar Olle Björk.

– Redan nu har vi tagit initiativ till särskilt stöd och utbildning för vårdpersonal inom barnonkologi. Vi betalar bland annat för vikarier när läkare och sjuksköterskor vidareutbildar sig på barncancerområdet. Det är viktiga satsningar, men nu krävs krafttag. Vi hoppas att Barncancerrapporten får fler att agera.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Sedan Barncancerfonden bildades för 30 år sedan har närmare 2 miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.

För mer information, vänligen kontakta:
Marika Cassel, Forskningssamordnare, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 38
E-post: marika.cassel@barncancerfonden.se

Ylva Andersson, PR-chef, Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 06
E-post: ylva.andersson@barncancerfonden.se