​Barncancerfonden satsar på forskning om svår sorg

Nu anslår Barncancerfonden medel för att öka kunskapen om hur man bäst ska kunna hjälpa föräldrar som hamnar i särskilt svår sorg efter att ha mist ett barn i cancer. Genom finansiering från Barncancerfonden får Josefin Sveen vid Ersta Sköndals högskola möjlighet att på heltid utveckla metoder för att minimera risken för långvarig psykisk ohälsa hos föräldrar efter förlusten av ett barn. – Det känns fantastiskt. Barncancerfondens stöd är oerhört viktigt för att driva utvecklingen mot bättre hjälp för de särskilt utsatta, säger Josefin Sveen.

Josefin Sveen är disputerad och har i sin forskning fokuserat på hur människor påverkas av allvarliga händelser. Det handlar om de psykiska följderna i form av depression, ångest, posttraumatiskt stressyndrom och komplicerad sorg. Hennes studier omfattar såväl föräldrar som mist ett barn i cancer som barn som mist ett syskon, och barn som mist en förälder.

– Jag ska nu undersöka om kognitiv beteendeterapi (KBT) mot sömnbesvär kan förbättra sömnen och även den psykiska hälsan hos föräldrar som mist ett barn i cancer, säger Josefin Sveen. Många föräldrar som mist ett barn lider av sömnbesvär. Sömnbrist påverkar både den psykiska och fysiska hälsan och kan framkalla depression. Målet är att minska risken för psykiska problem och förbättra stödet till föräldrar.

Sorg efter förlusten av ett barn tenderar att vara mer intensiv och långvarig än efter andra typer av förluster.

– Föräldrar som mist ett barn kan lättare utveckla komplicerade sorgereaktioner, förklarar Josefin Sveen. Komplicerad sorg är också förknippad med sämre hälsa, självmordstankar och sömnstörningar. Därför är det extra angeläget att hitta sätt att minimera riskerna för att människor hamnar i sådana situationer.

Barncancerfondens forskningsfinansiering
Att finansiera forskartjänster på olika nivåer är ett sätt att skapa kraft och kontinuitet i forskningen på barncancerområdet. Under 2015 satsar Barncancerfonden totalt 61,5 miljoner kronor på tjänster på olika nivåer i hela landet. Josefin Sveen tilldelas en så kallad postdoktortjänst på två år.

Sedan 1970-talet har det skett dramatiska förbättringar inom barncancerområdet – från att tre av fyra barn som insjuknade i cancer dog – till dagens situation när 80 procent av barnen överlever. Men cancer är fortfarande den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige.

– Det är hoppingivande att så många kvalificerade forskare engagerar sig i barncancerområdet, säger Kerstin Sollerbrant, forskningschef på Barncancerfonden. Utvecklingen har varit fantastisk, men vår vision är att barncancer ska utrotas.

Barncancerfonden fortsätter att vara den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnder som även tar hjälp av externa specialister samt av representanter från Barncancerfondens medicinska arbetsgrupp.

– Det är generösa gåvor från både privatpersoner och företag som möjliggör den kraftfulla finansieringen, säger Kerstin Sollerbrant.

Sedan Barncancerfonden bildades för drygt 30 år sedan har över 2 miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer.


För mer information, vänligen kontakta:
Maria Tegin, pressekreterare Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 60 E-post: maria.tegin@barncancerfonden.se

Kerstin Sollerbrant, forskningschef Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 19 E-post: kerstin.sollerbrant@barncancerfonden.se

- På bilden: Josefin Sveen