Barncancerfonden och Tobias Registret genomför gemensam kampanj under Almedalsveckan

Barncancerfonden kommer tillsammans med Tobias Registret att genomföra en gemensam kampanj under Almedalsveckan 2016 för att få fler att registrera sig som stamcellsgivare. Med hjälp av uppmaningen #TopsaFörLivet är målet att synliggöra den viktiga frågan kring stamcellsdonationer och sprida kunskap om hur man går tillväga för att bli stamscellsgivare.

Stamceller räddar liv. De kan innebära skillnaden mellan liv och död för en patient vars sjuka eller skadade benmärg behöver bytas ut mot en frisk. För dessa patienter kan en transplantation av friska blodbildande stamceller vara den enda behandlingen som kan rädda livet på den som drabbats.

I Sverige insjuknar 300 barn i cancer varje år. Av dessa diagnosticeras drygt 100 med leukemi. För en del av dessa barn är möjligheten att hitta en matchande stamcellsdonator avgörande för om de ska överleva sin sjukdom eller inte.

Barncancerfonden tillsammans med Tobias Registret, det svenska registret för blodstamceller, genomför därför kampanjen #TopsaFörLivet under Almedalsveckan i år. Målet är att öka antalet registrerade stamcellsgivare i Sverige, och kampanjen har fått sitt namn från de tops som används för att ta salivprover i munnen på blivande givare.

– För de barn som behöver en stamcellstransplantation är det helt livsavgörande att hitta en givare. Runt 25 procent av patienterna hittar en givare inom den egna familjen men de övriga måste förlita sig på registrerade givare. Det är därför vi samverkar med Tobias Registret, för att bredda registret och säkerställa att fler barn kan hitta en matchande givare, säger Maria Tegin på Barncancerfonden.

– I dagsläget finns det runt 67 000 givare i det svenska registret och genom vårt internationella samarbete når vi över 27 miljoner givare i världen. Trots detta är det minst 30 % av alla patienter som aldrig hittar en passande givare. Vi behöver därför bli många fler för att kunna matcha alla patienter i behov av en stamcellstransplantation med en givare, berättar Michael Nordh Grate, Verksamhetsansvarig för Tobias Registret

I kampen mot barncancer kommer kampanjen #TopsaFörLivet att fylla en viktig funktion. Målet är att öka det existerande registret och direkt förbättra chanserna för de barn som varje år står utan en givare till sin behandling. Ett långsiktigt mål med kampanjen är att Tobias Registret ska ha minst 100 000 registrerade givare år 2019. Det slutliga målet är att alla som behöver en givare av stamceller också ska hitta en.

#TopsaFörLivet under Almedalsveckan
Kampanjen genomförs under Almedalsveckan, dagarna måndag 4 juni t o m onsdag 6 juni. En mobil topsningsstation kommer att stå vid Donners plats, Hamnplan, Almedalen och andra platser i Visby under de tre dagarna.
Den mobila topsningsstationen har designats och byggts av Konstfacksstudenten Carl Cyrén. Material till bygget har skänks av Barncancerfondens samarbetspartner Bauhaus.

För mer information om Barncancerfonden, kontakta gärna:
Maria Tegin, pressansvarig på Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 60
E-post: maria.tegin@barncancerfonden.se

För mer information om Tobias Registret, kontakta gärna:
Michael Nordh Grate, verksamhetsansvarig, Tobias Registret
Telefon: 073-745 52 18 
E-post: michael.nordh.grate@tobiasregistret.se