Barncancerfonden ny medlem i Nätverket mot cancer

Barncancerfonden har blivit medlem i Nätverket mot cancer, ett nätverk vars medlemmar stärker varandra i att driva påverkansarbete för cancerdrabbade. Tillsammans säger vi ja till likvärdig vård och rehabilitering i Sverige för alla som berörs av cancer.

– Som medlem i Nätverket mot cancer så kommer Barncancerfonden att fortsätta arbeta för att de barn och familjer som drabbas av cancer i alla delar av landet få likvärdiga möjligheter till råd, stöd och information under och efter sin behandlingstid, säger Anders Peterson, ansvarig för Råd och stöd på Barncancerfonden.

Barncancerfonden arbetar för att uppnå ett likvärdigt omhändertagande över hela landet, både regionalt och nationellt, samt driver frågan om  likvärdig cancervård och rehabilitering för barn och ungdomar nationellt.

Genom Barncancerfondens medlemskap utökas Nätverket mot cancer med kunskap och erfarenhet av cancer hos barn och unga vuxna. Nätverket mot cancer företräder genom sina medlemsförbund ett brett antal cancerdiagnoser och drygt 25 000 cancerpatienter.

– Jag gläder mig mycket åt att vi tillsammans blir en ännu starkare röst i vårt påverkansarbete för cancerdrabbade, säger Katarina Johansson, ordförande i Nätverket mot cancer. 

Om Nätverket mot cancer
Under 2014 har Nätverket mot cancer utökats med flera medlemmar, både nationella organisationer, lokala medlemsföreningar samt stödmedlemmar.

Medlemmar: Barncancerfonden (representerar de sex regionala barncancerföreningarna), Blodcancerförbundet, ILCO Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, Lungcancerförbundet Stödet, Mag-och tarmförbundet, Nätverket mot gynekologisk cancer, Svenska hjärntumörföreningen och Svenska Ödemförbundet. Under 2014 har vi även utökats med lokala patientföreningar och ett flertal individuella stödmedlemmar. Tillsammans är vi en stor cancerorganisation med drygt 25 000 medlemmar.