Barncancerfonden finansierar utbildning för neurokirurger inom vävnadsprovtagning vid ponsgliom

Fyra svenska neurokirurger har varit i Frankrike för att lära sig den speciella teknik för vävnadsprovtagning som visat sig vara framgångsrik vid ponsgliom. Ponsgliom är en ovanlig form av hjärntumör som drabbar barn. Till skillnad från de flesta andra barntumörer har överlevnaden vid ponsgliom inte förbättrats avsevärt de senaste decennierna. Färre än tio procent av de som drabbas överlever längre än två år efter diagnosen.

Kunskap och forskning om ponsgliom har hittills varit begränsad. Riskerna vid ett vävnadsprov (biopsi) har bedömts vara alltför stora och forskare har därmed inte haft tillgång till tumörvävnad för analys. I Sverige har man valt att inte utsätta patienterna för det ingrepp en biopsi innebär eftersom ingen effektiv behandling funnits tillgänglig.

Fyra svenska neurokirurger från Stockholm, Göteborg, Linköping och Uppsala har nu varit i Frankrike för lära sig den metod för provtagning som visat sig vara framgångsrik. Kursen hölls i Strasbourg för ett trettiotal neurokirurger från olika europeiska länder. Utbildningen är en del av det europeiska forskningsprojektet BIOMEDE. Syftet med projektet är att kunna skräddarsy behandling av ponsgliom beroende på exakta karakteristika i tumören det vill säga vilka typer av egenskaper tumören uppvisar.

– För att kunna börja använda ett behandlingsprotokoll såsom olika cytostatika eller olika strålbehandlingar i sjukvården måste man först göra en klinisk studie. I det här fallet är sjukdomen så pass ovanlig att flera länder behöver arbeta tillsammans för att få ett tillräckligt stort patientunderlag, säger Ulrika Sandvik, neurokirurg och forskare på Karolinska institutet i Stockholm.

Studier som gjorts på biopsimaterial i Paris har visat att ponsgliom är en heterogen grupp tumörer som ofta har olika varianter av mutationer i sin arvsmassa, vilket gör att de lämpar sig för skräddarsydd behandling. Men för att kunna matcha behandlingar mot olika genförändringar behövs vävnadsprov (biopsier) från tumören.

Utbildningen i Strasbourg var en certifieringskurs där deltagarna fick förfina sina kunskaper i att ta biopsier från hjärnstammen med syftet att alla som deltar i projektet använder samma metod.

– Vi har förberett oss för studien under en tid och nu har vi tagit det sista steget innan vi kan sätta igång. Tanken är att vi ska börja rekrytera patienter i början av hösten, säger Ulrika Sandvik.

Forskningsstudien, som är en av de mest avancerade internationellt, kommer att pågå under flera år.

 


För mer information, vänligen kontakta:
Maria Tegin, pressansvarig Barncancerfonden
Telefon: 08-584 209 60
E-post: maria.tegin@barncancerfonden.se