Emma Tham, forskare vid Karolinska Institutet.

Barncancerfonden finansierar 28 forskare inom barncancer

Barncancerfonden har beslutat att bevilja 28 forskningstjänster inom barncancer till ett värde av cirka 65 miljoner kronor. En av forskarna som får anslag ska ta fram en metod för att studera och mäta cancer genom ett enkelt blodprov.

- Vi är glada och oerhört stolta över att kunna erbjuda finansiering till 28 framstående forskare som arbetar för att fler barncancerdrabbade ska överleva med så få komplikationer som möjligt. Vi vet att vår finansiering har betydelse och skapar långsiktiga förutsättningar för forskarna att bedriva sitt livsviktiga arbete, säger Barncancerfondens forskningschef, Jan-Inge Henter. 

I denna utlysning, som syftar till att finansiera forskningstjänster på olika nivåer, inkom rekordmånga ansökningar - 117 stycken. Att finansiera forskningstjänster är ett viktigt verktyg för att rekrytera fler forskare till barncancerområdet. Av de som beviljas medel för högre forskningstjänster väljer närmare 80 procent att stanna kvar inom området även efter att finansieringen från Barncancerfonden är slut. 

En av de forskare som nu får anslag är Emma Tham, senior forskare vid gruppen för medicinsk genetik vid Karolinska Institutet. Hennes forskning syftar till att förbättra upptäckt och uppföljning av barn med cancer genom att studera så kallat cellfritt tumör-DNA (ct-DNA), en metod som går ut på att identifiera och följa cancer genom blodprov. 

- Vi hoppas att ett enkelt blodprov ska kunna ersätta eller komplettera andra prover som biopsier av tumörvävnad eller benmärgsprov. Det skulle vara en enorm vinst på många vis, säger Emma Tham som nu ska undersöka om ct-DNA kan användas som biomarkörer för barn med akut leukemi och hjärntumörer.

- Att jag fått pengar från Barncancerfonden betyder att jag får möjlighet att driva dessa viktiga projekt framåt tillsammans med mina doktorander. Utan anslaget skulle jag inte ha tid att forska och då skulle projekten helt krasst inte gå framåt.

Barncancerfonden är den största finansiären av svensk barncancerforskning och delar varje år ut 260-300 miljoner kronor. Tack vare en ny strategi för forskningsfinansiering kommer bland annat budgeten för forskningsändamålet nu dessutom att öka - med ytterligare 42 miljoner kronor år 2022 och sedan med ytterligare nära 60 miljoner kronor årligen från och med 2023. 

Så fördelas tjänsterna enligt beslutet

Karolinska institutet: 8 tjänster 
Göteborgs universitet: 3 tjänster 
Lunds universitet: 4 tjänster 
Uppsala universitet: 4 tjänster 
Sahlgrenska universitetssjukhuset: 1 tjänst 
Karolinska universitetssjukhuset: 2 tjänster 
Akademiska sjukhuset, Uppsala: 2 tjänster 
Skånes universitetssjukhus: 1 tjänst
Ersta Sköndal Bräcke högskola: 1 tjänst 
Umeå universitet: 1 tjänst 
Norrtälje sjukhus: 1 tjänst 

En detaljerad lista över alla beviljade anslag finns på Barncancerfondens hemsida.


Siffror i korthet

  • 3 gånger om året beslutar Barncancerfonden om medel till forskning. Ansökningarna bedöms av Barncancerfondens forskningsnämnder.
  • 236 pågående forskningsprojekt finansieras just nu av Barncancerfonden.
  • Över 3 miljarder kronor har Barncancerfonden delat ut till forskning sedan starten 1982. 

Om barncancer

  • Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige.
  • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp.
  • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer.