Barncancerfonden får anonym gåva på över 23 miljoner kronor

23.6 miljoner kronor. Det är det totala värdet på de värdepapper som en anonym person har skänkt till Barncancerfondens arbete. Det är den näst största gåvan från en enskild givare i Barncancerfondens historia.

- Det här är en otroligt generös gåva. Med hjälp av dessa pengar kommer vi kunna komma närmare vårt mål att fler barn ska överleva cancer och få leva ett liv med färre sena komplikationer efter sin behandling, säger Rebecka Winell, ansvarig för filantropi och stora donationer på Barncancerfonden. 

Det var i mitten av oktober som en person meddelade att hen ville skänka värdepapper. När dessa sålts av landade slutsumman på 23,6 miljoner kronor. Det gör gåvan till den nästa största från en enskild givare i Barncancerfondens historia. Givaren har valt att vara anonym, men i enlighet med dennes önskemål kommer pengarna användas till fleråriga forskningsprojekt inom barncancer.  

- Vi tror verkligen på kraften i filantropi. Under 2020 har vi ställt om vår organisation för att kunna göra mer för fler. Därför har vi bland annat satt in resurser för att attrahera filantroper som vill göra skillnad inom strategiskt viktiga frågor för barncancerområdet. Som ideell organisation är vi kapitalvinstbefriade, vilket möjliggör större donationer från privatpersoner med tillgångar som annars skulle kapitalbeskattas. Så nu hoppas vi att denna otroligt generösa handling kan inspirera fler, säger Rebecka Winell. 

Barncancerfonden är Sveriges största finansiär av barncancerforskning och har sedan starten 1982 delat ut över tre miljarder kronor till forskning. Barncancerfonden finansierar även insatser som syftar till att stötta de barn och familjer som drabbas, bland annat genom att finansiera konsultsjuksköterskor och syskonstödjare på landets sex barncancercentrum samt genom att erbjuda drabbade barn och familjer samtalsstöd. Detta är möjligt endast tack vare bidrag från generösa privatpersoner och företag.  

Om barncancer

  • Varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer.
  • Cancer är den vanligaste dödsorsaken bland barn mellan 1 och 14 år i Sverige. 
  • Cirka 85 procent av barnen överlever, men det varierar mycket beroende på cancertyp. 
  • 7 av 10 överlevare drabbas av sena komplikationer. 
  • Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av barncancerforskning i Sverige och har sedan starten delat ut över tre miljarder kronor till forskning.